Không lẽ để vi phạm được tồn tại mãi?

20/04/2023 17:14

Thường Tín, Hà Nội: Đề nghị xử lý hành vi hủy hoại đất của trạm trộn bê tông Việt Phát

(Thanh tra) - Mặc dù vi phạm về đất đai đã được chỉ ra từ nhiều năm trước đó nhưng đến nay huyện Thường Tín chưa có biện pháp xử lý triệt để, vẫn để các vi phạm này tồn tại, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.