Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam: Nghiêm minh, nhưng nhân văn, nhân ái!

26/12/2022 13:35
(Thanh tra)- Thành công của công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam là các cơ quan chức năng đã đưa ra các bản án rất nghiêm khắc đối với các đối tượng tham nhũng, chủ mưu cầm đầu, nhưng cũng rất nhân văn đối với những người làm công ăn lương lần đầu phạm tội và không được hưởng lợi từ các tài sản tham nhũng.