Bản tin Thanh tra số 23 năm 2024

08/06/2024 12:00
Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 6 năm 2024 - Thanh tra Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Thanh tra Nhà nước Lào - Kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tiêu cực trong hoạt động kiểm toán - Tình tiết mới vụ Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc nhận túi hàng hiệu.