Bản tin Thanh tra số 21 năm 2024

25/05/2024 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Cả nước tiết kiệm được 83.000 tỷ đồng năm 2023 - Cử tri ủng hộ cho cán bộ cấp cao vi phạm thôi đảm nhiệm trọng trách - Việt Nam - Hàn Quốc: Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vụ tham nhũng của thượng nghị sĩ Mỹ: Vàng miếng, tiền mặt được cất giấu trong giày, tủ quần áo