Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong làm việc với hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang

24/02/2024 11:17
(Thanh tra) - Sáng 23/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị trực tuyến với tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang về kết quả sản xuất, kinh doanh, giải ngân nguồn vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất - nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh.