Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 2/2024

06/02/2024 22:17
(Thanh tra) - Ngày 6/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2024.