Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Hưng Yên

24/02/2024 11:17
(Thanh tra) - Ngày 23/2, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết 73/NQ-CP và 116/NQ-CP của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2011- 6/2022).