Bản tin Thanh tra số 48 năm 2023

02/12/2023 12:00
(Thanh tra) - Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Ngành Thanh tra nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao - Thanh tra Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Long An - EU hoan nghênh nỗ lực chống tham nhũng của Ukraine