Thu phí hạ tầng cảng biển tại TP HCM: Có sự phân biệt, đối xử gây bất bình đẳng

08/06/2022 22:38
(Thanh tra) - Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, cơ quan quản lý Nhà nước đã lên tiếng phản đối liên quan tới việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP HCM áp dụng thời gian qua. Các đơn vị này cho rằng, việc thu phí nêu trên từ TP HCM đã gây ra tình trạng phân biệt, đối xử gây bất bình đẳng cho các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan tại các tỉnh lân cận TP HCM.