Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

31/12/2021 18:00
(Thanh tra) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp Nhà nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Qua 60 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành tập đoàn kinh tế Nhà nước, đóng vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên tục có đóng góp to lớn cho nguồn ngân sách quốc gia.