BHXH tự nguyện đang dần trở thành lựa chọn tối ưu với người lao động tự do

06/05/2022 18:15
(Thanh tra) - BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Người dân từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc thì đều được tham gia BHXH tự nguyện.