Ấn tượng với tiện ích, diễn viên Đức Tiến tậu nhà tại Hồ Tràm

22/09/2022 08:00
“Xuống tới NovaWorld Ho Tram, Tiến thực sự bất ngờ về dịch vụ và quy hoạch tại đây. Các dự án của Novaland được đầu tư rất lớn, không chỉ về tài chính mà Tiến còn thấy được tâm huyết của nhà phát triển trong từng dự án" - Đức Tiến nhận xét.