Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có hành vi vi phạm pháp luật, làm khống hồ sơ cho ông Hoàng Văn Thảo ở xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ để hưởng chính sách như thương binh. Thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Theo biên bản làm việc giữa Thanh tra TP với công dân có đơn ngày 8/10/2021, công dân tố cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ khống cho ông Hoàng Văn Thảo, sinh năm 1959, thường trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, mất 61% sức khỏe từ năm 2001 đến nay, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, ông Thảo chỉ tham gia Tổ An ninh xã Ngọc Sơn (không có biên chế chính thức, không có hợp đồng lao động với UBND xã). Trong quá trình tham gia Tổ An ninh xã không có vụ việc, tình huống nào làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định số 14/QĐ-LĐTBXH ngày 13/1/2002 cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương binh hạng 2/4 cho ông Hoàng Văn Thảo, mất sức lao động 61%, mức trợ cấp 266.000 đồng kể từ ngày 1/12/2001.

Trần Quý