Theo công dân, ông Mạc Đình Minh ký Văn bản số 3290/SXD-QLN ngày 4/5/2021 thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng Hesco tại phường Văn Quán, quận Hà Đông đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh, trong khi dự án đang có tranh chấp chưa được giải quyết quyền lợi của khách hàng, là không đúng.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận số 90/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Mạc Đình Minh.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 6/7/2017, UBND thành phố có Quyết định số 4132/QĐ-UBND chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án - Liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam (đại diện liên danh) thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngày 13/2/2018, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có Văn bản số 108/HĐXD-QLTK gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam, thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình khu nhà 45-50 tầng, dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng Hesco.

Ngày 17/5/2019, UBND thành phố có Quyết định số 2587/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Văn Quán, quận Hà Đông do công ty đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng Hesco.

Ngày 18/12/2019, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 90/GPXD cho liên danh.

Ngày 8/2/2021, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có Văn bản số 129/GĐ-ATXD thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu phần ngầm công trình khu nhà 45-50 tầng.

Như vậy, dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng Hesco tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, do Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam thực hiện, có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thiết kế bản vẽ thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng và biên bản nghiệm thu hoàn thành phần móng của dự án.

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 không quy định dự án đầu tư đang có tranh chấp thì không được ban hành thông báo nhà ở hình thành trong tương lai.

UBND thành phố kết luận, nội dung tố cáo của công dân là sai.

Tuy nhiên, Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 6/7/2017 của UBND thành phố chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án, có nội dung: Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các cam kết về đầu tư; kế thừa toàn bộ các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Bất động sản Megastar đã thực hiện tại dự án; đảm bảo các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng đã huy động vốn và đối tác đầu tư đã ký kết hợp đồng.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam chưa thực hiện xong trách nhiệm đối với nội dung cam kết nêu trên.

UBND thành phố xác định, việc ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng ký Văn bản số 3290/SXD-QLN ngày 4/5/2021 thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Trung tâm Thương mại - Văn phòng - Chung cư cao tầng tại phường Văn Quán, quận Hà Đông đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, nhưng không nêu rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với một số khách hàng đã đầu tư vào dự án (như Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 6/7/20217 của UBND thành phố), là chưa thận trọng.

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Mạc Đình Minh có dấu hiệu bao che cho vi phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam khi ký Văn bản số 3290/SXD-QLN ngày 4/5/2021, là tố cáo sai.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng làm rõ trách nhiệm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Thăng Long Việt Nam đối với các quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Trên cơ sở đó, có phương án xử lý đảm bảo quyền lợi cho khách hàng theo đúng yêu cầu của UBND thành phố tại Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 6/7/2017, tránh khiếu kiện phức tạp.

Hoàng Long