Công dân tố cáo ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm buông lỏng quản lý để cho Chủ tịch UBND phường Phúc Tân và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm tạo điều kiện cho hộ ông Nguyễn Xuân Vương ở số 10 phố Thanh Yên, phường Phúc Tân lấn chiếm đất và xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lấn chiếm của hộ dân ở số 12 phố Thanh Yên, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Kết quả xác minh cho thấy, về việc tiếp nhận, xử lý đơn của công dân, ngày 25/7/2022, UBND quận Hoàn Kiếm nhận được đơn của công dân có nội dung phản ánh hộ ông Nguyễn Xuân Vương ở số 10 phố Thanh Yên xây dựng sai phép, lấn chiếm một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình bà Nguyễn Thị Chung ở số 12 phố Thanh Yên.

Ngày 28/7/2022, Chủ tịch UBND quận có Văn bản số 1153/UBND-TTr giao Thanh tra quận kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công dân.

Đến ngày 1/8/2022, tổ công tác của UBND quận Hoàn Kiếm và Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Đo đạc Toàn Cầu đo đạc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Chung ở số 12, phố Thanh Yên và hộ ông Nguyễn Xuân Vương ở số 10, phố Thanh Yên.

Do các mốc giới theo hiện trạng đo đạc tại thời điểm năm 1999 không có tọa độ, UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Đo đạc Toàn Cầu không có cơ sở để chồng ghép kết quả đo vẽ hiện trạng lên sơ đồ hiện trạng thửa đất đo vẽ năm 1999 của hai hộ gia đình.

Thực tế, hiện trạng hộ bà Chung đang sử dụng diện tích 44,4m2/44,4m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Hiện trạng hộ ông Vương đang sử dụng diện tích 78,6m2/79,4m2 nhỏ hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.

Mặt khác, người tố cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh hộ ông Vương lấn chiếm đất của hộ gia đình ở số 12 phố Thanh Yên (vị trí, diện tích đất lấn chiếm), do đó chưa có cơ sở để kết luận ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm buông lỏng quản lý để Chủ tịch UBND phường Phúc Tân và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm tạo điều kiện cho hộ ông Nguyễn Xuân Vương lấn chiếm đất và xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lấn chiếm của hộ dân ở số 12 phố Thanh Yên, phường Phúc Tân.

UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nhà tại địa chỉ số 10 phố Thanh Yên, hộ ông Nguyễn Xuân Vương đã vi phạm trật tự xây dựng. UBND phường Phúc Tân, UBND quận Hoàn Kiếm đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Vương.

Qua xem xét, hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Xuân Vương còn có những tồn tại. Cụ thể, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm xác định số liệu vi phạm tầng 1, xây cao 5,4m/3, 3m là chưa chính xác. Theo Giấy phép xây dựng số 23/GPXD ngày 18/4/2022, tầng 1 cao 3,5m.

Sau khi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Xuân Vương không thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng và tiếp tục xây dựng đến hết tầng tum.

Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận và UBND phường Phúc Tân đã lập 4 biên bản vi phạm hành chính đối với ông Vương về hành vi xây dựng sai phép theo quy định là chưa chính xác. Hành vi vi phạm của hộ ông Vương phải bị lập biên bản theo quy định Điểm a, Khoản 13, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ.

UBND thành phố xác định, để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc về Tổ Thanh tra xây dựng phường Phúc Tân, Chủ tịch UBND phường Phúc Tân.

Quá thời hạn 30 ngày, ông Nguyễn Xuân Vương không thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng nhưng UBND quận Hoàn Kiếm không có văn bản yêu cầu ông Vương tự phá dỡ phần công trình vi phạm là chưa đảm bảo quy định.

UBND thành phố xác định, để xảy ra tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về UBND phường Phúc Tân, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm và cán bộ có liên quan.

UBND thành phố Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Xuân Vương tại số 10 phố Thanh Yên. UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ, xử lý dứt điểm công trình vi phạm của ông Vương theo quy định.

Hoàng Long