Tháng 8/2020, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3548/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Vũ Đại Phong, nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (hiện nghỉ hưu - PV) chây ỳ, không thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố liên quan việc xác định chỉ giới đường đỏ đường Trần Khát Chân không trùng khớp với mốc giới đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Trần Khát Chân.

Qua xác minh, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo ông Vũ Đại Phong, nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng có hành vi không thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5923/UBND-ĐT ngày 30/11/2018, Văn bản số 10326/VP-ĐT ngày 30/10/2019 và Văn bản số 106/VP-ĐT ngày 7/1/2020, là tố cáo sai.

Tuy nhiên, UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Vũ Đại Phong có hành vi không thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5277/UBND-ĐT ngày 10/6/2019, là tố cáo đúng một phần.

Qua xác minh cho thấy, theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5277/UBND-ĐT, UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị được giao chủ trì) cùng Sở Giao thông Vận tải kiểm tra mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa phạm vi ranh giới, diện tích thực hiện dự án xây dựng đường Trần Khát Chân theo quy hoạch. UBND quận có trách nhiệm tổng hợp, cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm thuyết minh và thiết kế cơ sở cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/6/2019.

Sau khi UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo, ông Vũ Đại Phong, nguyên Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Cầu Dền, UBND phường Thanh Nhàn phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan dự án xây dựng đường Trần Khát Chân cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thế nhưng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận đã cung cấp một số hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường, nhưng hồ sơ không đầy đủ, cụ thể thiếu thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án xây dựng đường Trần Khát Chân.

Việc cung cấp thiếu hồ sơ có nguyên nhân do Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đề nghị của UBND quận Hai Bà Trưng.

Tuy nhiên, UBND thành phố xác định có nguyên nhân là do các cơ quan tham mưu của UBND quận Hai Bà Trưng, cụ thể là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Cầu Dền, UBND phường Thanh Nhàn chưa chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để thu thập hồ sơ và báo cáo UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các đơn vị cung cấp hồ sơ.

Trước tồn tại nêu trên, UBND thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Cầu Dền, UBND phường Thanh Nhàn tổ chức rút kinh nghiệm trong việc phối hợp, cung cấp thiếu hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Hoa