Chấp hành viên chưa chủ động làm hết trách nhiệm

Thanh tra Bộ Tư pháp cho biết, Bản án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 07/KDTM-PT ngày 10/12/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định: “Chấp nhận sửa một phần Bản án sơ thẩm số 09/2012/KDTM-ST ngày 16/8/2012 của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết, buộc Công ty TNHH Làng du lịch sinh thái Suối Nước Mũi Né - AQUABA phải thanh toán cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sao Việt với số tiền 8,485 tỷ đồng và lãi suất”.

Quá trình THA, ngày 25/12/2012, Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Phan Thiết ban hành Quyết định THA theo đơn yêu cầu số 317/QĐ-THA. Do vụ việc khó khăn, phức tạp, ngày 14/10/2015, Cục THADS tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 01/QĐ-CTHADS để rút hồ sơ THA từ Chi cục THADS TP Phan Thiết để trực tiếp tổ chức thi hành.

Ngày 10/12/2015, chấp hành viên ban hành Quyết định số 02/QĐ-THA về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản.

Ngày 9/12/2016, Cục THADS tỉnh Bình Thuận ký Hợp đồng Thẩm định giá số 531 với Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Toàn Cầu để thẩm định giá đối với tài sản bị kê biên. Theo đó, giá trị của tài sản kê biên là 86,948 tỷ đồng trong đó: tổng giá trị quyền sử dụng đất được giao là 21,203 tỷ đồng, tổng giá trị công trình xây dựng trên đất được giao và được thuê là 65,744 tỷ đồng.

Ngày 30/3/2017, chấp hành viên và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh ký Hợp đồng Bán đấu giá tài sản số 01/2017/HĐ-BĐG để bán đấu giá các tài sản đã kê biên.

Sau 7 lần giảm giá tài sản, ngày 28/2/2019, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh tổ chức phiên bán đấu giá tài sản. Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Minh Phát là người mua trúng đấu giá, với giá 80,350 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ Tư pháp, trong thời gian tổ chức THA (từ tháng 12/2012 đến tháng 10/2015) Chi cục THADS và chấp hành viên chưa chủ động phối hợp với các ban, ngành để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản là chưa tích cực, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức THA.

Kết luận chỉ ra, ngày 19/10/2015, chấp hành viên nhận hồ sơ THA, nhưng đến ngày 3/12/2015 và ngày 25/5/2016 mới thực hiện việc xác minh điều kiện THA là vi phạm quy định của Luật THADS năm 2014.

Mặt khác, chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm trong việc xác minh điều kiện THA của người phải THA (Công ty Aquaba), dẫn đến việc bỏ sót tài sản là vi phạm quy định Điều 44 Luật THADS năm 2014.

Trong quá trình thực hiện việc kê biên và ký hợp đồng thẩm định giá tài sản bị kê biên, chấp hành viên ban hành Quyết định Kê biên tài sản số 03/QĐ-CTHA ngày 13/1/2016, nhưng đến ngày 3/11/2016 (10 tháng), chấp hành viên mới thực hiện việc kê biên tài sản là không tích cực thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ngày 3/11/2016, chấp hành viên thực hiện việc kê biên tài sản nhưng đến ngày 9/12/2016, chấp hành viên mới thực hiện việc ký hợp đồng tham định giá tài sản là vi phạm khoản 2 Điều 98 Luật THADS.

Ngày 3/3/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tham định giá Toàn Cầu ban hành Chứng thư tham định giá và giao cho Cục THADS nhưng đến ngày 30/3/2017, chấp hành viên mới thực hiện ký hợp đồng bán đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, chấp hành viên đã thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá dẫn đến khách hàng không đủ điều kiện đăng ký mua tài sản nhưng vẫn được tham gia đấu giá.

Đấu giá viên thiếu trách nhiệm

Đặc biệt, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 04/QĐ-CTHADS ngày 2/3/2018 là không đúng thẩm quyền.

Đối với đấu giá viên và Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản, Thanh tra Bộ chỉ ra, việc đăng thông báo bán đấu giá trên website: baovephapluat.vn (trang điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao) là vi phạm khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thiếu trách nhiệm trong việc xét duyệt hồ sơ năng lực và kiểm tra giấy phép đăng ký kinh doanh của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá dẫn đến khách hàng không đủ điều kiện về ngành nghề kinh doanh phù hợp và năng lực tài chính được tham gia phiên bán đấu giá.

Hành vi nói trên của đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Đại Quang Minh vi phạm điểm b khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và khoản 2 Điều 189 Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, việc ban hành Quy chế đấu giá số 43/CTQCĐG tại phiên đấu giá ngày 28/02/2019 là vi phạm Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Chấp hành viên, đấu giá viên đồng ý sửa Quy chế Đấu giá tại phiên bán đấu giá là vi phạm pháp luật, cần có hình thức xử lý kỷ luật tương xứng đối với hành vi vi phạm; tự ý thỏa thuận với chấp hành viên cho người trúng đấu giá tài sản được nộp tiền chậm 4 ngày là vi phạm.

Thanh tra Bộ cũng chỉ ra, việc sử dụng tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá là trái quy định pháp luật, vi phạm khoản 2 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thanh tra Bộ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp khẩn trương nghiên cứu và tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực THADS và bán đấu giá tài sản.

Kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức bán đấu giá tài sản trong địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tổng cục THADS chỉ đạo Cục THADS tỉnh Bình Thuận nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm những vi phạm nghiêm trọng của chấp hành viên và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án và có hình thức xử lý tương xứng theo quy định pháp luật.

Cục THADS tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình tổ chức THA, bán đấu giá tài sản của chấp hành viên, đấu giá viên liên quan đến vụ việc để làm căn cứ tổ chức thi hành dứt điểm bản án.

Thái Hải