Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Việt Yên, Phòng Y tế đã tham mưu cho UBND huyện mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, hoá chất cần thiết và thuốc phục vụ cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Tổng số kinh phí đã thực hiện năm 2020 - 2021 là 2.326.075.724 đồng, trong đó: Nguồn quỹ hỗ trợ Covid-19 là 204.524.000 đồng; ngân sách huyện là 2.121.551.724 đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, khi thực hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Phòng Y tế có tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Phòng Tài chính Kế hoạch; Phòng Tài chính Kế hoạch báo cáo trình UBND huyện phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; sau khi Chủ tịch UBND huyện phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Phòng Y tế ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá; tiến hành ký hợp đồng, nhận hàng hoá, thanh lý hợp đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, 3 gói thầu không có quyết định phê duyệt danh mục mua sắm của Chủ tịch UBND huyện. Việc chưa thực hiện đầy đủ căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên gồm: 2 chứng từ chi ngày 20/6/2020 chi mua máy đo thân nhiệt số tiền 28.500.000 đồng và 57.000.000 đồng và chứng từ chi ngày 23/11/2021 chi mua nhiệt kế thuỷ ngân số tiền là 76.229.724 đồng. Hành vi nêu trên là không đúng với quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 34, Điều 36, Điều 37 Luật Đấu thầu.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các chứng từ chi mua sắm của Phòng Y tế thực hiện trong 2 năm 2020 và 2021 cho thấy, các gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định. Theo đó, đơn vị lựa chọn giao hàng trước rồi mới hoàn thiện thủ tục.

Tuy nhiên, kiểm tra hồ sơ chứng từ thấy rằng, còn một số gói thầu, việc ký hợp đồng vượt quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu, gồm: Gói thầu mua quần áo chống dịch, nhiệt kế thuỷ ngân, găng tay y tế, nước sát khuẩn, chắn giọt bắn, bình xịt cồn 522.000.000 đồng; gói thầu mua thuốc 147.524.000 đồng; gói thầu mua quần áo chống dịch và Cloramin B 1.418.000.000 đồng. Hành vi nêu trên là không đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên do công tác chỉ đạo phòng, chống dịch chưa có tiền lệ, diễn biến dịch bệnh lây lan nhanh và phức tạp. Việc nhận định tình hình dịch chưa sát với thực tế phát sinh ảnh hưởng đến việc xây dựng kịch bản, kế hoạch chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc cho công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Phòng Y tế có số lượng biên chế ít, trong khi các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch được giao lớn, gấp và quan trọng. Trong khi, Phòng Y tế lại không có kế toán riêng nên việc thực hiện lập các hồ sơ chứng từ còn lúng túng.

Huyện uỷ Việt Yên xác định Trưởng phòng Y tế đã thiếu kiểm tra cán bộ chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nên đã để xảy ra những sai sót, khuyết điểm nêu trên. Do vậy, Huyện uỷ Việt Yên đã yêu cầu Trưởng phòng Y tế kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Nghiêm túc kiểm điểm đối với cán bộ chuyên môn được giao thực hiện nhiệm vụ để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm như nêu trên.

Ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên cho biết, hiện nay, UBND huyện đang tiến hành kiểm tra lại toàn bộ trình tự, thủ tục trong việc triển khai thực hiện của các đơn vị trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện cũng có văn bản gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện yêu cầu khẩn trương thực hiện việc rà soát tình hình tiếp nhận, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Long