Tháng 11/2019, Chủ tịch UBND thành phố có Quyết định số 6226/QĐ-UBND giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung công dân tố cáo ông Bùi Quang Cự, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh bao che cho cán bộ thanh tra xây dựng hợp thức hoá công trình vi phạm của ông Nguyễn Bình Ất tại tổ 11, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo và báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra thành phố, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kết luận, nội dung công dân tố cáo là đúng.

Qua xác minh cho thấy, ngày 4/5/2018, UBND quận Long Biên cấp Giấy phép xây dựng số 1077/GPXD cho ông Nguyễn Bình Ất, diện tích xây dựng là 79,6m2. Tổ quản lý trật tự xây dựng, đô thị phường Thượng Thanh đã lập Biên bản số 142/BB-TTXD ngày 25/8/2018 và Biên bản số 143/BB-TTXD ngày 21/6/2018 kiểm tra công trình xây dựng của ông Nguyễn Bình Ất, công trình thi công đúng giấy phép xây dựng.

Ngày 19/10/2018, ông Nguyễn Bình Dương có đơn gửi UBND phường Thượng Thanh, phản ánh công trình xây dựng nhà ở ông Ất vượt quá diện tích đất ở cho phép và xây dựng vào phần diện tích đất vườn chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngày 25/10/2018, Tổ Quản lý trật tự xây dựng, đô thị phường Thượng Thanh tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và đô thị đối với ông Nguyễn Bính Ất có hành vi vi phạm hành chính xây dựng công trình vượt 26m2 so với Giấy phép xây dựng số 1077/GPXD, nhưng biên bản không xác định công trình sai phép đã hoàn thành hay đang xây dựng, không xác định vị trí xây dựng sai phép, không có biện pháp ngăn chặn. Biên bản này do ông Bùi Quang Cự, Phó Chủ tịch UBND phường ký.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, ông Bùi Quang Cự không chỉ đạo cán bộ trật tự xây dựng, đô thị xử lý vi phạm trật tự xây dựng là không thực hiện đúng quy định.

“Trong khi diện tích 26m2 xây dựng sai so với Giấy phép xây dựng số 1077/GPXD của UBND quận Long Biên chưa được xử lý vi phạm theo quy định, ngày 5/11/2018, UBND quận Long Biên cấp mới Giấy phép xây dựng số 2811/GPXD cho ông Nguyễn Bính Ất xây dựng 2 tầng, diện tích tầng 1 là 118,6m2.

Sau khi được cấp Giấy phép xây dựng số 2811/GPXD, ông Ất chưa xây dựng nhưng Tổ Quản lý trật tự xây dựng, đô thị phường Thượng Thanh vẫn lập biên bản kiểm tra công trình xây dựng ngày 17/11/2018 và ngày 22/2/2019, xác định công trình xây dựng phù hợp với Giấy phép xây dựng số 2811/GPXD, là hợp thức công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Nguyễn Bính Ất”, Chủ tịch UBND thành phố kết luận.

Do vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng.

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị quận và UBND phường Thượng Thanh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng không đúng quy định như đã nêu trên, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Tiếp công dân thành phố niêm yết công khai kết luận tố cáo tại trụ sở và gửi kết luận cho người bị tố cáo, người tố cáo theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2018.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Có thể thấy, ông Bùi Quang Cự, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thành và một số tập thể, cá nhân liên quan nhiều lần cố tình làm trái quy định pháp luật để bao che, “hợp thức hoá” cho công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long