Đó là nội dung đáng chú ý của báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, vừa được UBND TP Cần Thơ ban hành.

Từ năm 2013 đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng TP đã triển khai thực hiện 4 đoàn thanh tra hành chính, 16 đoàn thanh tra chuyên ngành, 184 công trình được kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, thu hồi hơn 137 triệu đồng.

Có 21.777 công trình xây dựng được kiểm tra trật tự xây dựng trên toàn địa bàn, trong đó có 16.500 công trình xây dựng đúng phép, 4.131 công trình xây dựng không phép và 1.146 công trình xây dựng sai phép; ban hành 1.403 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt gần 49 tỷ đồng.

Lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng TP hiện nay gồm 20 biên chế, thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ như thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý trật tự xây dựng…

Riêng nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng chỉ có 4 biên chế có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra các công trình do Sở Xây dựng cấp phép; thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.

leftcenterrightdel
 Báo cáo của UBND TP Cần Thơ. Ảnh: CN

Từ năm 2019 - 2022, trên địa bàn đã cấp 11.113 giấy phép xây dựng.

Tại các quận, huyện trên địa bàn không thành lập đội thanh tra xây dựng do Nghị định số 26/2013/NĐ-CP không có quy định (chỉ quy định thí điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh). Do đó, công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng của quận, huyện từng lúc không đủ nhân lực thường xuyên.

Theo UBND TP Cần Thơ, từ thực tế công tác quản lý trên địa bàn trong thời gian qua và sắp tới rất cần có đội thanh tra xây dựng đặt tại các quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trật tự xây dựng.

UBND TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng trong quá trình tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP, đề xuất Chính phủ cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập đội trật tự xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện.

Cảnh Nhật