Trước đó, công dân tố cáo Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy buông lỏng quản lý đất đai để cho các hộ dân tổ dân phố số 20, 23 xây dựng lấn chiếm mương thoát nước ở phường.

UBND thành phố Hà Nội kết luận, mương thoát nước công dân nêu trong đơn có vị trí tại tổ dân phố số 20, 23 phường Ngọc Thụy, được thể hiện trên bản đồ địa chính phường đo vẽ năm 1993, diện tích 659m2, mương thoát nước phục vụ tiêu nước nội bộ cho một số hộ dân trong khu vực thuộc một phần thửa đất số 19, tờ Bản đồ số 01, diện tích khoảng 580m2, do UBND phường Ngọc Thụy quản lý.

Trong quá trình sử dụng, 14 hộ dân liền kề thuộc tổ dân phố số 20, 23 đã tự san lấp sử dụng lấn ra một phần mương thoát nước việc lấn chiếm mương thoát nước diễn ra từ thời điểm năm 2004 đến năm 2020 nhưng UBND phường Ngọc Thụy không lập hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

UBND phường Ngọc Thụy đã kiểm tra hiện trạng và chồng ghép bản đồ địa chính đo vẽ năm 1993 với bản đồ hiện trạng đo vẽ năm 2018. Kết quả là, tại thời điểm kiểm tra mương thoát nước còn khoảng 312,1m2, 14 hộ dân liền kề thuộc tổ dân phố số 20, 23 đã tự san lấp sử dụng diện tích khoảng 267,9m2 giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2020 để sử dụng…

UBND thành phố kết luận, việc UBND phường Ngọc Thụy buông lỏng quản lý đất đai để cho các hộ dân tổ dân phố số 20, 23 phường Ngọc Thụy lấn chiếm mương thoát nước để sử dụng là vi phạm quy định pháp luật về đất đai. Trách nhiệm thuộc thanh tra xây dựng địa bàn phường, công chức địa chính xây dựng phường, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế đô thị phường, trong đó có trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy thời kỳ từ năm 2004 đến năm 2020.

Theo báo cáo của UBND quận Long Biên, ngày 11/11/2020, UBND quận Long Biên có Quyết định số 227/QĐ-TTPTQĐ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, chỉnh trang nâng cấp ngõ, ngách trên địa bàn phường Ngọc Thụy, giai đoạn năm 2020-2021, trong đó có hạng mục nạo vét, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại tuyến 9, mương tổ 23, phường Ngọc Thụy, do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận làm chủ đầu tư, nguồn vốn ngân sách quận. Hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất đang triển khai thực hiện. 

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy, quận Long Biên buông lỏng quản lý đất đai để cho các hộ dân tổ dân phố số 20, 23 phường Ngọc Thụy xây dựng lấn chiếm mương thoát nước ở phường thời kỳ từ năm 2004 đến năm 2020, là đúng.

Việc Chủ tịch UBND quận Long Biên ban hành Kết luận số 124/KL-UBND ngày 29/7/2020, kết luận nội dung công dân tố cáo Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy buông lỏng quản lý Nhà nước về đất đai tại khu vực mương thoát nước của công dân nêu trong đơn, kết luận công dân tố cáo đúng một phần, là chưa chính xác, cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết đơn tố cáo.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Long Biên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy và tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm nêu trên.

Hoàng Long