Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên ký cấp giấy phép xây dựng cho gia đình ông Lê Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hộ ông Vũ Khắc Chung ở số 12/27 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm.

Kết quả xác minh nội dung tố cáo cho thấy, khu đất tại số 12 ngõ 27 Long Biên 1, phường Long Biên, quận Long Biên có nguồn gốc là đất ở thổ cư của ông Vũ Khắc Đạo và bà Nguyễn Thị Tý sử dụng vào mục đích đất ở trước ngày 18/12/1980, diện tích 669,375m2.

Quá trình sử dụng đất, ông Đạo và bà Tý đã tự chia tách cho các con sử dụng riêng và một phần bớt ra làm ngõ đi chung (nối từ ngõ 27 ra hồ Tai Trâu) từ trước ngày 15/10/1993. Bản đồ năm 1993-1996, phần diện tích ngõ đi không thể hiện số thửa và diện tích. Khi kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ gia đình không kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử đất phần diện tích ngõ là lối đi riêng của các hộ, các hộ vẫn sử dụng làm đường đi chung. Quá trình sử dụng các hộ đã chia tách thành nhiều thửa đất và nhiều chủ sử dụng, hiện trạng 9 thửa đất tiếp giáp và đang sử dụng ngõ đi chung.

Thửa đất số 19 của ông Vũ Khắc Nguyên và bà Trần Thị Lan trước khi chia tách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tiếp giáp và sử dụng ngõ đi chung.

Năm 2016, hộ bà Lan chia tách thành 3 thửa đất (19-1; 19-2; 19-3), đã được UBND quận Long Biên cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có thửa đất số 19-3 của bà Vũ Thị Thanh Thủy (con bà Trần Thị Lan) sử dụng lối đi chung; thửa đất số 19-1 của bà Trần Thị Lan sau tặng cho ông Vũ Thành Đạt có cạnh tiếp giáp với lối đi chung.

Năm 2020, ông Đạt đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Lê Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Tiến và bà Nhung chia tách thành 2 thửa đất và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm: 1 thửa sử dụng lối đi từ ngõ 27 Long Biên 1 vào thửa đất; 1 thửa sử dụng và mở lối đi ra lối đi chung (nối từ ngõ 27 ra hồ Tai Trâu) để đi vào thửa đất.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 433402 ngày 3/12/2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Lê Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Nhung: Thửa đất số 207, tờ Bản đồ số 7, diện tích 35m2, địa chỉ tại số 12, ngõ 27 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên chỉ có lối đi duy nhất ra ngõ đi chung (nối từ ngõ 27 ra hồ Tai Trâu) về phía Tây của thửa đất. Hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng thể hiện: Tầng 01 có cửa chính mở ra ngõ đi chung (không có mái che), cửa sổ tầng 2,3,4 quay ra ngõ đi chung cao trên 3,6m (không có mái che).

Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đất đai năm 2013 không có quy định cấm mở cửa đi và cửa sổ quay ra đường đi chung; trường hợp mở cửa đi và cửa sổ quay ra đường đi chung thì phải đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 178 Bộ luật Dân sự năm 2015: Trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề. Mặt dưới mái che trên cửa ra vào, mặt dưới mái che cửa sổ quay ra đường đi chung phải cách mặt đất từ 2,5 mét trở lên; theo khoản 1, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của luật này”.

Do đó, việc UBND quận Long Biên cấp Giấy phép xây dựng số 2475/GPXD ngày 16/12/2020 cho ông Lê Minh Tiến và bà Nguyễn Thị Nhung, trong đó tầng 1 có cửa chính mở ra ngõ đi chung (không có mái che), cửa số tầng 2,3,4 quay ra ngõ đi chung cao trên 3,6m (không có mái che) là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND thành phố Hà Nội kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Hoàng Long