Căn cứ báo cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Kết luận số 38/KL-UBND về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây.

Công dân cho rằng, UBND xã Kim Sơn xác nhận diện tích hộ ông Chung, hộ ông Hà và hộ ông Nho đang sử dụng bị thu hồi là đất công ích do UBND xã Kim Sơn quản lý, là không đúng.

Qua xác minh cho thấy, diện tích đất của hộ ông Chung, hộ ông Hà và hộ ông Nho bị thu hồi nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm văn hóa xã Kim Sơn có nguồn gốc là nông nghiệp (đất quỹ 2) do UBND xã Kim Sơn quản lý.

Khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án năm 2020, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc thu hồi 910,3m2 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã Kim Sơn để thực hiện dự án, trong đó có diện tích đất công do UBND xã Kim Sơn quản lý, hộ ông Chung, ông Hà và ông Nho tự ý sử dụng.

Cùng ngày, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 3) cho 7 hộ gia đình và 1 tổ chức, trong đó: Hộ ông Chung, hộ ông Hà và hộ ông Nho không bồi thường về đất; hỗ trợ bằng 10% đơn giá bồi thường về đất đối với diện tích đất bị thu hồi; hỗ trợ 40% - 80% tài sản gắn liền với đất bị thu hồi.

Không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND thị xã Sơn Tây phê duyệt, ông Chung, ông Hà và ông Nho có đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Sơn Tây và UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 380/QĐ-UBND, Quyết định số 381/QĐ-UBND, Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 19/4/2022.

Chủ tịch UBND thành phố xem xét giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND, Quyết định số 5051/QĐ-UBND, Quyết định số 5052/QĐ-UBND ngày 19/12/2022, trong đó xác định diện tích đất của hộ ông Chung, hộ ông Hà và hộ ông Nho bị thu hồi có nguồn gốc là đất nông nghiệp (đất quỹ 2) do UBND xã Kim Sơn quản lý và kết luận nội dung khiếu nại là sai.

Việc công dân cho rằng UBND xã Kim Sơn xác nhận diện tích hộ ông Chung, hộ ông Hà và hộ ông Nho đang sử dụng bị thu hồi là đất công ích do UBND xã Kim Sơn quản lý là không đúng, là không có cơ sở.

Tiếp đó, công dân cho rằng ông Lê Đại Thăng ký ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND thành phố là không đúng quy định.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, UBND thị xã Sơn Tây, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Kim Sơn đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng 3 hộ ông Hà, ông Chung và ông Nho không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

UBND thị xã Sơn Tây đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND, Quyết định số 1267/QĐ-UBND, Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đoàn Văn Chung, hộ ông Đỗ Mạnh Hà và hộ ông Khuất Văn Nho; Quyết định 286/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 thành lập ban cưỡng chế thu hồi đất; bàn giao các quyết định cưỡng chế cho 3 hộ; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất ngày 14/12/2022.

UBND thành phố xác định, ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây ký ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND, Quyết định số 1267/QĐ-UBND, Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND thị xã Sơn Tây về việc cưỡng chế thu hồi đất của hộ ông Đoàn Văn Chung, hộ ông Đỗ Mạnh Hà và hộ ông Khuất Văn Nho, là đúng quy định.

UBND thành phố kết luận, việc công dân cho rằng ông Lê Đại Thăng ký ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất nêu trên khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND thành phố là không đúng quy định, là không có cơ sở. Nội dung công dân tố cáo là sai.

Hoàng Long