Sau khi tiếp nhận đơn thư tố cáo, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1074/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung công dân tố cáo bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa giải quyết việc thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án Cải tạo sửa chữa Trường Tiểu học Tân Phương không đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ có liên quan, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận số 64/KL-UBND ngày 18/7/2022 về nội dung tố cáo đối với bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa, trong đó kết luận nội dung tố cáo là sai.

Theo người dân, việc mở rộng Trường Tiểu học Tân Phương là không cần thiết vì trường này đã được mở rộng một lần. Nguồn vốn thực hiện Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Phương chưa được HĐND huyện Ứng Hòa thông qua theo quy định của Luật Ngân sách.

Trong khi UBND thành phố đang giải quyết khiếu nại của gia đình bà Lê thị Ất và bà Dương Thị Bắc đối với việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND huyện Ứng Hòa, Thanh tra Thành phố ra quyết định thành lập tổ xác minh thì bà Hoàng Thị Vân Anh vẫn tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của gia đình bà Ất, bà Bắc và mang tài sản của 2 gia đình đi nơi khác. Gia đình bà Bắc, bà Ất không biết tài sản của gia đình mình ở đâu.

Qua xác minh cho thấy, Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Phương là dự án đầu tư công. Dự án được HĐND huyện Ứng Hòa thông qua danh mục các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; UBND huyện Ứng Hòa phê duyệt dự án; Phòng Quản lý đô thị huyện thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng…

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do UBND quận Hoàng Mai hỗ trợ theo Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy với mục tiêu đầu tư là xây dựng môi trường tiện nghi, hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, làm việc của thầy và trò Trường Tiểu học Tân Phương, hướng tới phát triển mô hình trường đạt chuẩn hiện đại và tiên tiến.

Do vậy, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định, đồng thời được HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn huyện Ứng Hòa; trong kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố phê duyệt và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới sử dụng đất…

Bên cạnh đó, diện tích đất do hộ bà Lê Thị Ất và bà Dương Thị Bắc sử dụng thuộc chỉ giới thu hồi đất thực hiện Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Tân Phương. Khi giải phóng mặt bằng thu hồi đất, UBND huyện Ứng Hòa đã thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.

UBND thị trấn Vân Đình đã phối hợp cùng Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thị trấn, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng hộ gia đình bà Ất, bà Bắc không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Do đó, UBND huyện Ứng Hòa đã ban hành Quyết định số 4042, Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Bắc, bà Ất.

Sau khi đã tuyên truyền, vận động nhưng hộ bà Ất, bà Bắc vẫn không chấp hành quyết định cưỡng chế, UBND huyện Ứng Hòa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 2 hộ gia đình là thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

UBND thành phố cũng xác định, việc UBND huyện Ứng Hòa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Ất, bà Bắc trong khi UBND thành phố đang thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của hai gia đình, là đúng quy định. Trong quá trình cưỡng chế, gia đình bà Ất, bà Bắc và lực lượng cưỡng chế đã di chuyển vật dụng, tài sản của gia đình bà Ất, bà Bắc đến địa điểm tập kết theo hướng dẫn của hai gia đình, không có việc lực lượng cưỡng chế mang tài sản của 2 gia đình đi nơi khác mà gia đình không biết.

Hoàng Long