Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh luôn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành đều thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng và niêm yết công khai ở phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử để mọi công dân đều có thể dễ dàng thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Nếu lịch tiếp công dân định kỳ trùng ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tiếp công dân sẽ được bố trí vào những ngày làm việc tiếp theo.

Ngoài ra, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.

Giai đoạn từ năm 2016 - 2021, chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp công dân định kỳ 28.854 ngày/60 tháng. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 57 ngày, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 917 ngày, chủ tịch UBND cấp xã tiếp 27.800 ngày.

Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Ban tiếp công dân đều ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết.

Đáng quan tâm, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực, giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài, đông người theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Rà soát theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh có 6 vụ việc, đến nay 5 vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định, kết luận, văn bản giải quyết; 1 vụ việc đã có kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát, Bắc Ninh có 5 vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết 5/5 vụ.

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, qua giải quyết KN của công dân, có 20 vụ việc công dân KN đúng và đúng một phần. Kết quả, đã trả lại cho công dân gần 56 triệu đồng, công nhận 425,3m2 quyền sử dụng đất cho công dân; xử lý kiểm điểm 2 tập thể, 1 cá nhân.

Đáng chú ý, công tác giải quyết TC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thời gian qua, có 117 vụ công dân TC đúng và đúng một phần. Qua giải quyết TC, kiến nghị xử lý thu hồi 2.708m2 đất; thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng; thu hồi 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả lại gần 2,5 tỷ đồng cho tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, qua giải quyết TC, đã xử lý 132 cá nhân và 13 tập thể; khiển trách 58 cá nhân và 11 tập thể; cảnh cáo 2 tập thể và 12 cá nhân; khai trừ 5 đảng viên; cách chức 3 cá nhân; kiểm điểm 54 cá nhân.

Công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 60 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC.

Qua đó, đã làm rõ trách nhiệm, những hạn chế, thiếu sót của thủ trưởng các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tỷ lệ giải quyết dứt điểm đạt trên 86%.

Chia sẻ về công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả chỉ đạo của cấp trên.

Các sở, ngành, huyện, TP đã vào cuộc tích cực hơn, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp. Kịp thời chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác tiếp công dân, do vậy chất lượng được nâng lên.

Với quan điểm giải quyết đến cùng, dứt điểm, thỏa đáng từng vụ việc đảm bảo quyền lợi của công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, kết quả từ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của tỉnh Bắc Ninh đã góp phần giảm các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nỗ lực tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Cụ thể là nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để kịp thời xử lý khi có vụ việc phát sinh.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC được tăng cường; các quy định liên quan về KN, TC cũng được chú trọng đẩy mạnh, tuyên truyền…

Hải Hà