Theo đó, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nắm rõ tất cả phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển và các hoạt động trên biển; tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão, chỉ đạo thông tin, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền di chuyển về nơi trú ẩn an toàn, kiên quyết không để tàu thuyền, phương tiện khác hoạt động trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động trên biển, an toàn tính mạng và phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân tại nơi neo đậu, tránh trú.

Thông báo, kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn tại các khu tránh trú bão cho tàu thuyền theo quy định: Ninh Chữ, Đông Hải, Cà Ná; tổ chức sắp xếp, neo đậu hợp lý, tránh va đập.

Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 14 giờ ngày 17/12, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi thủy sản trước 16 giờ ngày 17/12. Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài ra, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó, xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là bảo đảm an toàn dân cư trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất.

UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh.

Khoa Lê