Xác định sai khối lượng dự toán

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2018 - 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum đã triển khai đầu tư xây dựng 81 dự án, công trình (70 dự án đã quyết toán hoàn thành, 11 dự án đang thực hiện).

Đến thời điểm thanh tra, đã có 67/81 dự án đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm toán. Kết quả qua các năm các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng hơn 2,4 tỷ đồng (theo các kết luận thanh tra, kiểm toán đơn vị cung cấp), các sai phạm chủ yếu về việc tính toán khối lượng theo hồ sơ thiết kế, khối lượng thực tế thị công.

Đoàn thanh tra chọn 3/11 dự án chưa được thanh tra, kiểm tra để thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng.

Kết quả thanh tra cho thấy, một số khối lượng của hồ sơ dự toán còn xác định sai so với hồ sơ hoàn công, hồ sơ thiết kế (Công trình Trường Mầm non Họa Mi, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường Mầm non Hoa Sen), nguyên nhân do đơn vị lập dự toán tính sai một số khối lượng như sơn, trát tường, chiều dài dây điện lắp đặt.

Có công trình việc triển khai thi công còn kéo dài so với kế hoạch đầu tư trung hạn như lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố (theo kế hoạch đầu tư trung hạn ban đầu là thời gian hoàn thành là năm 2020, tuy nhiên đến tháng 8/2021 mới hoàn thành).

Ngoài ra, một số công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán, cụ thể: Đường Sư Vạn Hạnh 340 triệu đồng (bàn giao đưa vào sử dụng 11/2020); Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hơn 1,9 tỷ đồng (bàn giao đưa vào sử dụng 7/2021); Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 797 triệu đồng (bàn giao đưa vào sử dụng 4/2021); Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 2,2 tỷ đồng (bàn giao đưa vào sử dụng 4/2021).

Chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối với công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố được UBND thành phố giao quản lý 3 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN), gồm: Cụm công nghiệp, TTCN Thanh Trung; cụm công nghiệp - TTCN làng nghề H”nor và cụm công nghiệp - TTCN xã Hòa Bình.

Qua kiểm tra cho thấy, trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được duyệt giai đoạn 2018 - 2020 đơn vị đã thực hiện vận động, xúc tiến đầu tư, tuy nhiên, chưa có doanh nghiệp nào đăng ký đầu tư hạ tầng cơ sở cụm công nghiệp nên chưa thể huy động được vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp (tại cụm công nghiệp TTCN Thanh Trung đang đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng vốn đã đầu tư 6,5 tỷ đồng, tại cụm công nghiệp TTCN làng nghề H”nor tổng vốn đã đầu tư 28,9 tỷ đồng, các cụm công nghiệp đều chưa được đầu tư hệ thống nước thải).

Bên cạnh đó, việc duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp không thực hiện, do nguồn kinh của thành phố còn hạn hẹp nên hiện nay chưa bố trí được nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp.

Ngoài ra, có 1/3 cụm công nghiệp chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc phòng chống chảy nổ thực hiện theo đúng quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Kon Tum, để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên trách nhiệm thuộc về Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng (giai đoạn 2018-2020) và các cá nhân được giao phụ trách theo lĩnh vực.

Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố thu hồi số tiền sai phạm nộp tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Kon Tum; bố trí nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong cụm công nghiệp theo quy định; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc phòng chống cháy nổ theo đúng quy định đối với cụm công nghiệp. Đồng thời, họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những tồn tại như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Bùi Bình