Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh là một chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký lần đầu vào năm 2024, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 5/1/2023.

Chi nhánh đăng ký 4 ngành nghề kinh doanh khác nhau, trong đó ngành nghề chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Công ty có trụ sở chính tại xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và gắn với hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Ngày 11/9/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trong các năm 2021, 2022.

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra đã kết luận và kiến nghị xử lý cụ thể theo từng nội dung.

Về việc chấp hành pháp luật về doanh nghiệp, trên cơ sở quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về dân cư: Công ty (chi nhánh) không có tư cách pháp nhân nên mọi hoạt động kinh tế và các hoạt động có liên quan khác theo quy định công ty phải thực hiện bằng các văn bản uỷ quyền của tổng công ty để đảm bảo cơ sở pháp lý.

Thực hiện pháp luật về đất đai, đề nghị công ty chủ động rà soát lại các tình tự, thủ tục đã thực hiện trong thời kỳ chuyển giao tài sản trên đất giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty, kịp thời bổ sung các hồ sơ và thực hiện các trình tự, thủ tục để được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Đối với thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh trong đầu tư xây dựng, khi phát sinh các hợp đồng xây dựng đề nghị công ty kịp thời phối hợp với cơ quan thuế địa phương theo quy định tại Quyết định 85/2014/QĐ-UBND ngày 5/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh để các doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký ngoại tỉnh thực hiện nghĩa vụ kê khai, phân bổ số thuế GTGT xây dựng theo đúng quy định.

Về kinh tế, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đề nghị công ty phối hợp với Thanh tra tỉnh để truy thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh số tiền thuế GTGT xây dựng ngoại tỉnh số tiền 294.454.260 đồng. Thời gian thực hiện theo các quyết định xử ly sau thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Tại Kết luận thanh tra số 49/KL-TT ngày 14/11/2023, Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/12/2023. Tuy nhiên mới đây, khi chúng tôi liên hệ với đại diện pháp luật của công ty, ông Trịnh Bảo Ngọc - người đứng đầu Chi nhánh Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: Liên quan nội dung này, lãnh đạo công ty giao cho một đồng chí phụ trách.

Thế nhưng khi được hỏi về việc thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành thì được đồng chí được giao phụ trách là kế toán trưởng của công ty lại trả lời “kết luận thanh tra chưa gửi vào... thanh tra đã ký chưa... để kiểm tra lại”!

Xuân Thống