Đến thời điểm thanh tra 3 đơn vị gồm Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã thực hiện ký kết các hợp đồng mua thuốc theo kết quả trúng thầu thuốc, tổng số tiền thực tế mua 1.732.188.635 đồng.

Qua thanh tra việc tổ chức đấu thầu gói thầu mua thuốc phòng, chống dịch Covid-19 nêu trên thấy việc thực hiện còn một số hạn chế, thiếu sót.

Tại thời điểm xây dựng giá kế hoạch, giá thuốc trúng thầu công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế cập nhật đến ngày 28/12/2020, chưa sát thời điểm xây dựng giá kế hoạch (thời điểm 1/2 - 3/2/2021). Tuy nhiên, Sở Y tế tỉnh Hải Dương chưa tham khảo giá thuốc trúng thầu cập nhật gần nhất (ngày 2/2/2021) được công khai trên cổng thông tin của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xây dựng giá kế hoạch sát với giá thị trường tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị chưa đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo đấu thầu là thực hiện chưa đúng tại điểm d Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Thêm vào đó, thông tin về cơ sở sản xuất, nước sản xuất, hàm lượng của một số thuốc khi thương thảo, ký thỏa thuận khung còn chưa chính xác dẫn đến phải điều chỉnh, thay đổi thông tin theo Văn bản số 524/SYT-NVD ngày 22/2/2021 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra, thỏa thuận khung quy định hạn dùng còn lại của thuốc tính từ thời điểm thuốc cung ứng cho các cơ sở y tế phải đảm bảo tối thiểu còn 6 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 2 năm trở lên; 3 tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 1 đến 2 năm; 1/4 hạn dùng đối với thuốc có hạn dùng dưới 1 năm là chưa phù hợp với mục đích mua thuốc dự trù để phòng, chống Covid-19.

Thực tế, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Hải Dương cung ứng thuốc theo hợp đồng với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có thuốc Ceftazidime Kabi 1g; Imipenem Cilastatin Kabi có hạn dùng chưa đảm bảo quy định của hợp đồng. Hạn dùng còn lại của thuốc chưa đảm bảo đủ 6 tháng theo quy định.

Đơn vị cũng không tiếp tục thực hiện mua sắm đối với danh mục 28 thuốc không lựa chọn được nhà thầu. Danh mục thuốc mua sắm chưa đầy đủ cơ số thuốc của một số thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu theo quy định.

Đáng chú ý, UBND huyện Kim Thành thực hiện mua sắm một số gói thầu chưa đảm bảo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ, như: Thiếu báo giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 nhà cung cấp khác nhau; báo giá không có chữ ký, dấu của đơn vị cung cấp.

Đơn vị này còn tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, như: Không thực hiện việc thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp để xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp, kiến nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế vì đây là hàng hóa đặc thù, có liên quan tới sức khỏe, tính mạng con người nhưng từ trước tới nay vẫn thực hiện đấu thầu, mua sắm như các trang thiết bị, hàng hóa thông thường và việc ban hành văn bản cụ thể, đặc thù cho lĩnh vực này là rất cần thiết.

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Bộ Y tế tổ chức đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo hình thức đấu thầu tập trung cấp quốc gia để các địa phương áp dụng thực hiện. Khi có những vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu thầu, đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản trả lời và cập nhật nội dung trả lời trên trang thông tin của bộ để các đơn vị, địa phương tham khảo và xử lý tình huống phát sinh tương tự trong quá trình đấu thầu.

Hoàng Long