Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song qua các thời kỳ trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện quản lý đất đai giai đoạn từ năm 2010 đến 2019.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thực hiện nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện quản lý đất đai trên địa bàn huyện, khẩn trương đề ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thẩm định đối với quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất huyện Đắk Song giai đoạn 2014-2019 còn xảy ra nhiều hạn chế, khuyết điểm.

Thanh tra tỉnh chuyển các nội dung, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến cán bộ do Tỉnh ủy quản lý đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, xử lý theo quy định của Đảng đối với tập thể UBND huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2016-2020 về các khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, các cá nhân là Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song qua các thời kỳ.

Trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo huyện Đắk Song liên quan đến các sai phạm được Thanh tra tỉnh Đắk Nông chỉ rõ: ông Phan Đình Hiến và bà Thái Thị Tú Anh đã ký cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) các trường hợp nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế QSDĐ sau ngày 1/1/2008 không đủ điều kiện, ký các GCNQSDĐ có một phần diện tích không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chồng lấn lên diện tích quy hoạch ba loại rừng.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, ký quyết định cho phép 1 hộ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ký cấp GCNQSDĐ các trường hợp nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2008 không đủ điều kiện cấp, ký các GCNQSDĐ có một phần diện tích không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chồng lấn lên diện tích quy hoạch ba loại rừng.

Ông Nguyễn Xuân Thanh ký công văn chỉ đạo cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn.

Ông Lê Viết Sinh, ký quyết định cho 2 trường hợp thuê đất, ký quyết định cho phép các hộ chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ký cấp GCNQSDĐ các trường hợp nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất sau ngày 1/1/2008 không đủ điều kiện được cấp, ký GCNQSDĐ có một phần diện tích không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chồng lấn lên diện tích quy hoạch ba loại rừng, ký cấp GCNQSDĐ cho bà Khương Thị Hồng.

Ông Nguyễn Văn Thân ký 3 GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn năm 2020.

Riêng ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2008; ông Phan Đình Bộ, Phó Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2008 đã nghỉ hưu hiện cư trú ngoài tỉnh Đắk Nông, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, Thanh tỉnh Đắk Nông cũng đã có văn bản kiến nghị chuyển vụ việc sang Công an tỉnh để khởi tố điều tra, xử lý đối với việc làm thất thoát phôi GCNQSDĐ tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đắk Song.

Ngoài ra, hành vi lấn chiếm đất đai (làm nhà trái phép), san ủi, hủy hoại đất trên diện tích đất công do Nhà nước quản lý với diện tích hơn 20.000 m2 khu vực đất ông Nguyễn Ngọc Bắc đang sử dụng tại thôn 10, xã Nâm N’Jang, do hành vi vi phạm đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần nhưng tiếp tục tái phạm.

Bên cạnh đó, giao UBND huyện Đắk Song chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra lập biên bản vi phạm thời hạn sử dụng đất, tham mưu thủ tục thu hồi diện tích đất cho UBND huyện cho bà Nguyễn Thị Lý thuê để quản lý, bố trí sử dụng theo đúng quy định.

Đồng thời, tham mưu thủ tục cho UBND huyện thu hồi thửa đất số 120 tờ bản đồ 30 do công nhận nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất không đúng đối tượng cho bà Khương Thị Hồng theo quy định.

Sau khi thu hồi đất, tiếp tục tham mưu thủ tục thu hồi GCNQSDĐ số CO968195 đã chuyển nhượng đứng tên hộ ông Nguyễn Ngọc Bắc theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013.

Tham mưu thủ tục thu hồi các GCNQSDĐ cấp cho 04 hộ có nguồn gốc nhận giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP tại xã Nam Bình, thu hồi hoặc hủy giá trị pháp lý 649 GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định cho các cá nhân, hộ gia đình nhận cho tặng, thừa kế, sang nhượng sau ngày 01/01/2008.

Ngoài ra, thu hồi, hủy giá trị pháp lý 93 GCNQSDĐ cấp khi chưa xác nhận rõ về thời điểm sử dụng sử dụng đất, không đủ thông tin, điều kiện để xét cấp GCNQSDĐ, sau đó kiểm tra, rà soát để cấp lại GCNQSDĐ cho những các trường hợp đủ điều kiện.

Tham mưu thủ tục cho UBND huyện Đăk Song thu hồi 15 GCNQSDĐ của 13 hộ, cá nhân ở xã Thuận Hạnh, đồng thời rà soát đưa diện tích đất này bổ sung đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để quản lý, sử dụng hoặc xét cấp GCNQSDĐ cho người sử dụng đất đủ điều kiện. Tham mưu thủ tục thu hồi các GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh Sơn năm 2020, phối hợp với Thanh tra huyện, UBND xã Trường Xuân tham mưu cho UBND huyện xác định tính hợp pháp đối với diện tích đất ông Nguyễn Thanh Sơn đang sử dụng để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đắk Song khẩn trương chỉ đạo UBND xã Nâm N’Jang chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT), Phòng TN&MT kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, bắt buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi múc đất, lấn chiếm đất công, làm nhà trên đất nông nghiệp,  xây dựng đường giao thông trái phép tại các thửa đất hộ ông Nguyễn Ngọc Bắc và các thửa đất khác dọc Quốc lộ (QL) 14 đoạn Km 817+300 đến 817+500 (thôn 10, xã Nâm N’Jang), tham mưu thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa đối với các công trình xây dựng trái phép.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức cưỡng chế thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định khắc phục hậu quả thuộc thẩm quyền của UBND xã, thị trấn. Chủ trì, phối hợp Phòng KTHT, Phòng TN&MT kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Đồng thời, UBND huyện đề nghị Thường trực Huyện ủy Đăk Song giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng đối với các khuyết điểm, vi phạm liên quan đến cán bộ do Huyện ủy Đăk Song quản lý. Trong đó có tập thể lãnh đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Song giai đoạn 2010 - 2019, tập thể Phòng KTHT trong việc tham mưu thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại khu vực đất hộ ông Nguyễn Ngọc Bắc, xã Nâm N'Jang và TT Đức An.

Các cá nhân liên quan đến sai phạm là lãnh đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các thời kỳ gồm: Ông Đỗ Đức Trang, ông Nguyễn Duy Hiển, ông Đồng Văn Giáp, ông Võ Đông Sơn. Ông Trần Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 2016 - 2017. Tập thể UBND thị trấn Đức An, UBND xã Nâm N'Jang, UBND xã Trường Xuân nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2016 - 2020 trong việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Các cá nhân là Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn các thời kỳ gồm: Ông Nghiêm Xuân Dưng, Chủ tịch UBND Thuận Hạnh; ông Trần Duy Triệu, Phó Chủ tịch UBND Thuận Hạnh; bà Đoàn Thị Tốt, Chủ tịch UBND Thuận Hạnh; ông Nguyễn Hữu Tầm, Chủ tịch UBND Nâm N'Jang; ông Nguyễn Nghề, Chủ tịch UBND Nâm N'Jang; ông Đinh Cao Cường, Chủ tịch UBND Trường Xuân; ông Nông Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND Đăk N'Đrung;ông Vũ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đức An.

Ông Bùi Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Nam Bình; ông Nguyễn Văn Sáng, công chức địa chính xã để xảy ra sai phạm trong việc xác nhận đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 4 hộ sử dụng đất có nguồn gốc nhận giao khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ ban hành quyết định truy thu từ UBND huyện Đăk Song hơn 4,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất thất thu của 4 hộ xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp thành đất kinh doanh thương mại nhưng chưa chuyển mục đích, chưa nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và hơn 160 triệu đồng đối với khoản tiền bồi thường về nhà không đúng theo quy định.

CTV Thanh Chương