Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT Đà Nẵng đã xác định 82 dự án (DA), khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 và điểm d, khoản 12, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Sở đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo đúng quy định.

Đến nay, còn 17 DA, khu đất đang trong thời gian gia hạn; 5 khu đất của Cty Cổ phần Khang Hưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; 5 khu đất của Cty Cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành vừa hết thời gian gia hạn.

Qua kiểm tra, đã xác định 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013, là người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.

Cụ thể: Kiến nghị thu hồi lô đất có diện tích 5.473m2 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng của Cty TNHH MTV Vận tải Du lịch dịch vụ và Thương mại Triết Thuần; kiến nghị thu hồi 485m2 đất tại góc đường Phan Huy Ích, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng của Cty TNHH Tâm Thiện.

Ngọc Phó