Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tại Sở GTVT và 4 đơn vị đào tạo lái xe (ĐTLX), 5 đơn vị đào tạo và sát hạch lái xe (ĐTSHLX), tại Tây Ninh và Gia Lai. Qua thanh tra đã chỉ ra rất nhiều tồn tại, hạn chế.

Cơ sở đào tạo không đảm bảo

Sân tập lái của Trung tâm GDNN-GDTX Hòa Thành (Tây Ninh) nằm sát với một số phòng học chuyên môn, phòng chức năng nhưng không được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông khi dạy thực hành lái xe.

Trung tâm ĐTSHLX - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai có số lượng xe tập lái hợp đồng hạng B/xe sở hữu hạng B vượt quá tỷ lệ (76,4%/50%) quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP.

Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Gia Lai) có một số giáo viên dạy thực hành lái xe có phù hiệu giáo viên không đúng mẫu, không đóng dấu giáp lai theo quy định.

Một số hồ sơ học lái xe của 3 đơn vị có đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX không ghi hạng xe đăng ký học hoặc không ghi ngày làm đơn, học viên không ký tên. 6 đơn vị trong một số hồ sơ học lái xe có giấy khám sức khỏe không ghi đầy đủ thông tin phần tự khai, học viên không ký tên, ngày khám sức khỏe sau ngày khai giảng khóa học, phần kết luận sức khỏe để lái xe không ghi hạng xe. 6 đơn vị trong hợp đồng đào tạo ký với học viên căn cứ vào giấy phép đào tạo lái xe hết hiệu lực; không có tuyến đường tập lái; không có hạng, loại xe tập lái hoặc có thêm thông tin hạng xe khác ngoài hạng xe ký hợp đồng đào tạo; không đóng dấu của cơ sở ĐTLX.

Trung tâm DNLX Thành Đạt (Tây Ninh) không ký hợp đồng đào tạo với một số học viên theo quy định.

Trung tâm ĐTLX ô tô Tây Ninh, Trung tâm GDNN - GDTX Hòa Thành (Tây Ninh) thực hiện cập nhật, theo dõi giám sát thời gian học môn pháp luật giao thông đường bộ của học viên một số khóa đào tạo không đúng với thời gian thực tế giảng dạy.

Trung tâm Đào tạo nghề tại Gia Lai - Trường Cao đẳng Nghề số 5 sử dụng bộ câu hỏi dùng cho sát hạch lý thuyết, cấp GPLX để kiểm tra hết môn pháp luật giao thông đường bộ.

Trung tâm ĐTLX ô tô Tây Ninh tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học lái xe ô tô thiếu một số tài liệu; bài thi thiếu chữ ký của giám khảo hoặc thí sinh dự thi hoặc không kết luận đạt, không đạt.

5 đơn vị có số cấp chứng chỉ chưa làm thủ tục mở sổ, đóng dấu giáp lai từng trang theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH hoặc phôi chứng chỉ không đúng mẫu theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh có thời điểm tổ chức đào tạo không đúng nội dung, chương trình và thời gian học thực hành lái xe theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT. 

Dữ liệu lưu trên phần mềm Trung tâm DNLX Thành Đạt (Tây Ninh) có khóa đào tạo quản lý GPLX và hồ sơ lưu không trùng khớp thông tin ngày khai giảng, ngày bế giảng.

Trung tâm DN&SHLX - Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai chấm điểm một số bài kiểm tra hết môn lý thuyết chưa chặt chẽ, chính xác…

Nhiều kẽ hở sát hạch, các sở GTVT thiếu kiểm tra, giám sát

Trung tâm SHLX thuộc Trung tâm ĐTLX ô tô Tây Ninh; Trung tâm DN&SHLX - Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai; Trung tâm ĐTSHLX - Công ty CP Xây dựng và Vận tải Gia Lai; Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Gia Lai) có sân sát hạch lái xe ô tô thiếu một số biển báo hiệu đường bộ hoặc biển báo chưa đúng quy định tại QCVN 40:2015/BGTVT.

Trung tâm SHLX thuộc Trung tâm DNLX Thành Đạt (Tây Ninh) có camera giám sát sân sát hạch tại một số thời điểm không có hình ảnh giám sát hoặc không quan sát được đầy đủ vị trí bài ghép dọc xe hạng C.

Trung tâm SHLX thuộc Trung tâm DNLX Thành Đạt (Tây Ninh) có vách ngăn giữa các máy tính phòng sát hạch lý thuyết chưa đảm bảo tạo không gian riêng biệt cho người dự sát hạch…

Các sở cấp giấy phép xe tập lái cho một số xe hợp đồng có thời hạn của giấy phép theo thời hạn của hợp đồng thuê xe không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 65/2016/NĐ-CP

Sở GTVT Gia Lai lập sổ theo dõi cấp giấy phép xe tập lái thiếu nội dung; cấp giấy phép xe tập lái cho Trung tâm ĐTSHLX - Công ty CP Xây dựng và vận tải Gia Lai số xe hợp đồng hạng B/số xe sở hữu hạng B vượt quá tỷ lệ theo quy định.

Sở GTVT Tây Ninh chưa thực hiện kiểm tra công tác đào tạo lái xe tại các cơ sở ĐTLX, Sở GTVT Gia Lai có kiểm tra nhưng không lập biên bản kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, thi cấp chứng chỉ đào tạo lái xe.

Về quản lý cấp đổi, cấp mới GPLX, Sở GTVT Tây Ninh thực hiện cắt góc GPLX cũ khi trả kết quả đổi GPLX qua bưu điện không đúng quy định (do bưu điện thực hiện cắt góc GPLX); hợp đồng giữa Sở và Bưu điện tỉnh Tây Ninh không quy định rõ thời gian phải hoàn trả GPLX khi không đủ điều kiện chuyển đến người dân, do đó còn có GPLX chưa trả được đến người dân (bưu điện giữ)…

Các sở chưa cập nhật hoặc cập nhật dữ liệu báo cáo 1 vào phần mềm quản lý GPLX tại Sở sau thời gian cơ sở ĐTLX gửi dữ liệu nhiều ngày…

Thanh tra Bộ GTVT đã chấn chỉnh và yêu cầu các đơn vị có khuyết điểm sớm khắc phục những tồn tại được thanh tra chỉ ra.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Kiên