Ngày 14/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SAHEP) do World Bank tài trợ. Trường ĐH KTQD được thụ hưởng 10 triệu USD, vốn đối ứng 1,5 triệu USD.

Ngày 19/4/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 1339/QĐ-BGDĐT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án thành phần của Bộ GDĐT. Theo đó, tên Dự án thành phần thực hiện tại Trường ĐHKTQD là Xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam. Chủ Dự án là Trường ĐH KTQD. Thời gian thực hiện năm 2017 - 2020.

Tiếp đó, ngày 3/10/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 1339/QĐ- BGDĐT phê duyệt dự án thành phần thực hiện tại Trường ĐHKTQD.

Qua kiểm tra cho thấy, Dự án hoạt động từ ngày 1/1/2019. Tuy nhiên, đến nay Dự án triển khai chậm 18 tháng. Bộ GDĐT, Ban quản lý dự án SAHEP đã có nhiều văn bản đôn đốc, Dự án vẫn triển khai chậm. Ngân hàng thế giới đã có công thư gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị hủy toàn bộ 10 triệu USD của Dự án thuộc Trường ĐH KTQD. Kế hoạch năm 2020 của Dự án chưa được Bộ GDĐT phê duyệt vì chuẩn bị không đạt yêu cầu và chưa có thư không phản đối của Ngân hàng thế giới.

Bộ GDĐT khẳng định, việc triển khai Dự án xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do WB tài trợ rất chậm so với quyết định đã phê duyệt, có khả năng không thực hiện phải thu hồi vốn.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý tài sản như chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc kê khai tài sản và chế độ báo cáo kê khai tài sản, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Chưa thực hiện việc rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công đã được Nhà trường ban hành theo các quy định hiện hành của Nhà nước; chưa thực hiện việc ban hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công theo thẩm quyền.

Việc thực hiện cho thuê, thanh lý tài sản công của một số tài sản chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo quy trình, quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công; việc mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định về đầu tư công, lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành.

Trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, năm 2018, Trường tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy vượt chỉ tiêu 2,1%, năm 2019 vượt 4%; tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 vượt 7,7%.

Trường thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An, Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội (Phân hiệu Lạng Sơn), Trường Trung cấp Luật Tây Bắc khi chưa có văn bản đề nghị của UBND tỉnh theo quy định.

Năm 2017-2018 cho các thí sinh nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Trang, Đoàn Ngọc Thủy Tiên học các chuyên đề tiến sĩ trước khi xét tuyển và các nghiên cứu sinh Lào, Campuchia trúng tuyển bổ sung năm 2019.

Ngoài ra, Trường chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng, chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân theo quy định; chưa thực hiện niêm yết nội quy tiếp công dân, hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Lê Phương