Kết luận thanh tra chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Về công tác ban hành văn bản, kết luận thanh tra cho thấy, viện đã chủ động ban hành nhiều quy định, quy chế của đơn vị. Tuy nhiên, một số quy định, quy chế đã ban hành lâu, chưa cập nhật bổ sung một số hướng dẫn của Bộ Y tế.

Những năm qua, công tác tiếp nhận người bệnh bắt buộc chữa bệnh có những trường hợp không thuộc địa bàn tiếp nhận, quản lý, điều trị của viện, nhưng một số cơ quan tố tụng của các địa phương đó vẫn chỉ định cơ sở y tế bắt buộc chữa bệnh cho những đối tượng của các địa phương tới viện, đồng thời yêu cầu viện phải thực hiện việc tiếp nhận đối tượng bắt buộc chữa bệnh. Tuy nhiên, viện vẫn tiếp nhận những đối tượng bắt buộc chữa bệnh không thuộc địa bàn quản lý, điều trị của viện, là không đúng quy định.

Còn có cơ quan tố tụng chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Ngoài ra, một số trường hợp thời gian nằm viện quá lâu, viện đã có đề nghị bổ sung hồ sơ nhưng chưa được cung cấp.

Thanh tra Bộ Y tế xác định việc sử dụng chung một mã người bệnh đối một người đang bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh và đã thực hiện giám định tại viện là không đúng quy định

Về công tác quản lý, sử dụng thuốc, tại một số hồ sơ, bác sỹ còn chỉ định thuốc ngoài danh mục thuốc của viện cho người nhà người bệnh tự đi mua; thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc kháng sinh, thuốc corticoid không đánh số thứ tự; không viết số lượng bằng chữ… Khoa Dược không thường xuyên phổ biến quy định về quản lý thuốc, không thực hiện kiểm tra thường xuyên công tác dược tại các khoa điều trị…

Ngoài ra, còn tình trạng quá tải giường bệnh, còn tình trạng người bệnh nằm ghép; người bị bắt buộc chữa bệnh nằm chung và sinh hoạt chung với người bệnh điều trị theo yêu cầu (Khoa Bắt buộc chữa bệnh bệnh truyền nhiễm và Khoa Bắt buộc chữa bệnh nữ).

Kết luận thanh tra nêu rõ, từ nhiều năm qua đến nay, công tác truy tìm đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà gặp rất nhiều khó khăn do chưa có sự phối hợp đầy đủ và kịp thời từ cơ quan công an, toà án, viện kiểm sát và chính quyền địa phương.

Tính đến thời điểm thanh tra, tại viện có 23 trường hợp trốn viện, trong đó 1 người đã tử vong ngoài viện do sử dụng ma tuý quá liều; đến nay, còn lại 7 trường hợp chưa truy tìm lại được.

Đáng lưu ý, nhân viên y tế, bảo vệ của viện không có chuyên môn nghiệp vụ và không được quy định tại các văn bản pháp lý về thẩm quyền được phép vào nhà người dân hay trụ sở cơ quan, tổ chức để dẫn giải người bệnh bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trở lại viện tiếp tục điều trị.

Về công tác đình chỉ biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, hiện nay, tại viện còn 5 người bệnh đã giám định khỏi bệnh và 9 người bệnh đã ổn định bệnh, viện đã nhiều lần gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan ban hành quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, nhưng các cơ quan này chưa thực hiện đến đón người bệnh về theo quy định.

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp nhận, điều trị, quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh, xử trí khi người bị bắt buộc chữa bệnh trốn viện.

Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của viện đã ban hành để khắc phục những bất cập, vướng mắc hoặc thiếu chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị đối với người bị bắt buộc chữa bệnh, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm của nhân viên y tế, người có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, quản lý, điều trị người bị bắt buộc chữa bệnh, trách nhiệm trong trường hợp để người bị bắt buộc chữa bệnh trốn khỏi cơ sở điều trị.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm 7 trường hợp trốn viện để đưa trở lại viện điều trị. Cập nhập thường xuyên các văn bản pháp lý, chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về công tác điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh; đồng thời tăng cường chỉ đạo và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về khám, chữa bệnh cho nhân viên y tế trong công tác điều trị cho những đối tượng bị bắt buộc chữa bệnh theo các quy trình chuyên môn, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường quản lý công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế, không để các đối tượng bị bắt buộc chữa bệnh bỏ trốn. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền và cơ quan có liên quan ngay khi phát hiện người bệnh trốn khỏi viện, đánh nhau, tự sát...

Kịp thời động viên tinh thần, khen thưởng người lao động trực tiếp điều trị, quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh; đồng thời kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác tiếp nhận, điều trị và quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh (đặc biệt là những trường hợp cố ý vi phạm).

Phương Anh