Trước đó, ngày 23/1/2019, UBND thành phố có Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc thụ lý, giao Chánh Thanh tra thành phố kiểm tra, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý nội dung tố cáo đối với bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An sai phạm trong quản lý tài chính, điều hành hoạt động tại trường, có hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự cán bộ nhà trường.

Công dân tố cáo bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An vi phạm nguyên tắc tài chính trong việc thu, chi khoản tiền tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An được tổ chức từ ngày 27/10/2018 đến 4/11/2018.

Qua xác minh, công dân tố cáo việc chuẩn bị tổ chức lễ hội đã không lập dự toán chi tiết các hoạt động của lễ hội trình Sở Giáo dục và đào tạo duyệt theo quy định, là nội dung tố cáo đúng.

Bản dự toán kinh phí lễ kỷ niệm kèm theo kế hoạch huy động tài trợ mới chỉ dự toán theo nhóm việc nhưng chưa chi tiết đến từng nội dung chi, chưa đáp ứng yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố nên chưa được Sở phê duyệt theo quy định. Việc tổ chức kỷ niệm đã thực hiện xong nhưng đến thời điểm kiểm tra, nhà trường vẫn chưa có dự toán chi tiết kèm theo kế hoạch vận động tài trợ được Sở phê duyệt.

Công dân tố cáo, tại thời điểm tiếp nhận tiền tài trợ cho lễ kỷ niệm, bà Lê Mai Anh đã không thông báo cho kế toán cập nhật vào sổ theo dõi của trường số tiền thu được và khoảng 2 tỷ 200 triệu đồng, bao gồm cả nhận từ chuyển khoản và tiền mặt do Hiệu trưởng nhận trực tiếp số tiền 120 triệu đồng. 

Cơ quan thanh tra xác định, không có tài liệu về việc trong thời gian tổ chức lễ hội, kế toán yêu cầu Hiệu trưởng thông báo số tiền thu được. Do vậy, nội dung tố cáo này là sai.

Ngoài ra, công dân tố cáo khi kế toán có ý kiến về việc quản lý tài chính của lễ hội như nêu trên, bà Lê Mai Anh không tiếp thu mà đã ra quyết định thu hồi chữ ký của kế toán, thay bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình là giáo viên giáo dục công dân, không có chuyên môn về kế toán.

Theo kết luận thanh tra, sau khi tuần lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An kết thúc, bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, kế toán thanh toán tiền cho 2 đơn vị cung cấp dịch vụ cho buổi lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi - Chu Văn An là Công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán đã được ký kết nhưng kế toán không thực hiện việc thanh toán với lý do chương trình không được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự toán chi tiết.

Bà Lê Mai Anh đã ký quyết định về việc thay thế chữ ký của kế toán nhà trường là bà Lê Thị Ngọc Lan bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình, là giáo viên, không có chuyên môn về việc kế toán là không đúng quy định tại Khoản 8 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này”.

Điều 51 quy định tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: “Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán”. Tuy nhiên, việc thay thế chữ ký này chỉ để đáp ứng kịp thời việc thanh toán cho Công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán, không phải là thay kế toán, hiện nay bà Nguyễn Thị Ngọc Lan vẫn là kế toán trưởng.

Như vậy, nội dung tố cáo chỉ đúng 1 phần.

Nội dung công dân tố cáo, sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu hồi chữ ký kế toán là sai, bà Mai Anh đã niêm yết văn bản tại trường, trong đó có xúc phạm, bôi nhọ kế toán khi nêu kế toán là người vô đạo đức, vô kỷ luật, không có năng lực cũng là tố cáo sai.

UBND thành phố yêu cầu bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng nghiêm túc rút kinh nghiệm về các sai phạm bị phát hiện sau kiểm tra.

Hoàng Long