Thời gian qua, ông Tào Văn Minh, Giám đốc Điện lực huyện Thiệu Hóa cùng bà Lê Thị Hoa là kế toán bị tố cáo mắc nhiều sai phạm. Sau khi nhận được đơn thư, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Điện lực Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh.

Kết quả, nội dung tố cáo Giám đốc Điện lực Thiệu Hóa Tào Văn Minh và kế toán Lê Thị Hoa đã lập bảng kê chi khống, đội hóa đơn giao thu cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng trong 4 tháng cuối năm là có cơ sở.

Theo bảng tổng hợp quyết toán tiền công chi trả cho các tổ cho thấy, trong 4 tháng cuối năm 2018, Điện lực Thiệu Hóa thống kê khối lượng công tơ và số hóa đơn thanh toán cho các tổ dịch vụ cao hơn thực tế làm giá trị thanh toán tăng hơn 48 triệu đồng.

Nội dung tố cáo Giám đốc Điện lực Thiệu Hóa cùng kế toán chưa chi trả hết tiền xăng xe máy cho cán bộ, công nhân viên cũng được Giám đốc Điện lực Thanh Hóa yêu cầu hai người này phải kiểm điểm trách nhiệm, giải trình lý do chưa chi trả hết trước chi bộ Điện lực và tập thể đơn vị. Đồng thời phải chi trả ngay hơn 19 triệu đồng tiền xăng xe cho cán bộ, công nhân viên theo đúng chứng từ đã quyết toán.

Việc tố cáo khi làm lương cho anh Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Chí Tuân (đã chuyển sang đơn vị khác) rồi chuyển vào tài khoản cá nhân của bà Lê Thị Hoa là việc làm không đúng. Giám đốc và Kế toán Điện lực Thiệu Hóa đã nhận thiếu sót và phải khắc phục nộp lại số tiền trong tháng 10/2019.

Cũng theo nội dung đơn tố cáo, qua kiểm tra chứng từ, sổ sách được lưu lại của Điện lực Thanh Hóa ở 4 tháng cuối năm 2018 cho thấy, Điện lực Thiệu Hóa đã lập thêm chứng từ thanh toán cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng với số tiền nhiều hơn với số chứng từ đã quyết toán và nộp tại Điện lực Thanh Hóa. Cụ thể, tháng 9 là 2.853. 812 đồng, tháng 10 cộng 9.834.000 đồng, tháng 11 cộng hơn 30.853.000 đồng, tháng 12 công hơn 30.156.843 đồng. Việc làm này đã vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán.

Việc các đội trưởng của Điện lực Thiệu Hóa nhận tiền dịch vụ để chi trả cho các dịch vụ điện cũng là không đúng quy định, Giám đốc Điện lực Thanh Hóa yêu cầu Điện lực Thiệu Hóa phải ký lại toàn bộ hợp đồng thuê dịch vụ bán lẻ điện năng chưa có khối lượng công việc và giá trị nhân công thuê theo đơn giá quy định. Lập biên bản nghiệm thu kèm bảng kê theo khối lượng hoàn thành có khối lượng cụ thể về đường dây 0,4KW và khối lượng công tác kinh doanh thực hiện và lập bảng quyết toán nhân công khối lượng công việc hoàn thành theo đơn giá đã ban hành. Đồng thời, phải thu lại số tiền mà Đội trưởng đã nhận để thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ bán lẻ theo các hợp đồng đã rà soát lại và bằng quyết toán nhân công theo khối lượng công việc hoàn thành theo đơn giá quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về sự việc, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Điện lực Thanh Hóa cho biết: Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, với tinh thần ổn định để sản xuất, kinh doanh lành mạnh, ai sai thì phải xử lý nghiêm minh, chúng tôi đã cho thành lập đoàn kiểm tra. Từ những sai phạm được phát hiện, Điện lực Thanh Hóa đã yêu cầu những người có liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật.

Sau khi Điện lực Thanh Hóa báo cáo cấp trên, kết quả thống nhất hình thức cách chức Giám đốc Điện lực Thiệu Hóa đối với ông Tào Văn Minh; cho thôi chức vụ Kế toán, dừng lên lương trong 6 tháng, điều động làm công tác khác đối với bà Lê Thị Hoa. Việc xử lý kỷ luật nghiêm túc này đã tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ của cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để các đơn vị khác nhìn vào để xây dựng đơn vị mình đoàn kết, phát triển, ổn định.

Văn Thanh