Thanh tra tỉnh Lạng Sơn tiến hành thanh tra 2 gói thầu mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước do Sở Y tế thực hiện, gồm:

Thứ nhất, Gói thầu Mua hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR).

Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long được chỉ định là nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế Trường An được chỉ định là nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó Liên danh Công ty TNHH Khoa học Hợp nhất và Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế là nhà thầu trúng thầu cung cấp 8.500 test LightPower iVASAR-CoV-2 1stRT-rPCR kit.

Thứ 2, Gói thầu Mua hóa chất và vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19 đợt 2 năm 2021.

Công ty Cổ phần Tư vấn Vạn Long được chỉ định là nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Công ty Cổ phần Tư vấn Vinaconsult Việt Nam được chỉ định là nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trong đó Công ty TNHH Thiết bị B.D.E là nhà thầu trúng thầu cung cấp 20.000 test bộ Lilif COVID-19, 17.000 test kit tách chiết tự động, 3.000 test kit tách DNA/RNA.

Cơ quan thanh tra phát hiện, hóa chất LightPower iVASAR-CoV-2 1stRT-rPCR kit là sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đăng ký chủ sở hữu, được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp số đăng ký ngày 4/3/2020 tại Quyết định số 774/QĐ-BYT. Bộ Lilif COVID-19 Realtime RT-PCR kit, kit tách chiết tự động AutoXT PGS virus extraction kit, kit tách DNA/RNA từ virut theo phương pháp cột lọc, là các sản phẩm do Công ty TNHH Thiết bị B.D.E nhập khẩu độc quyền và trúng thầu.

Hồ sơ mời thầu có nội dung lưu ý: “Bất cứ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, quy cách đóng gói “tương đương” với quy định về hàng hóa trong HSMT”.

Thanh tra tỉnh xác định, việc hồ sơ mời thầu các gói thầu trên nêu cụ thể tên nhãn hiệu hàng hóa, là vi phạm quy định tại điểm i Khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu; mời thầu cung cấp hàng hóa không đúng về đơn vị tính và quy cách đóng gói theo quyết định phê duyệt mua sắm, có biểu hiện cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP “2… Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

Liên quan đến nội dung này, ngày 18/3/2022, Chánh Thanh tra tỉnh có Báo cáo số 36/BC-TTr, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý vụ việc liên quan đến 5/12 gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học do Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung, trong đó có hóa chất LightPower iVASAR-CoV-2 1stRT-rPCR kit, Bộ Lilif COVID-19 Realtime RT-PCR kit, kit tách chiết tự động AutoXT PGS virus extraction kit, kit tách DNA/RNA từ vi rút theo phương pháp cột lọc.

Ngày 28/3/2022, Ban Cán sự DDảng UBND tỉnh có Văn bản số 55-CV-BCSĐ, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Ngày 11/4/2022, Thường trực Tỉnh ủy có Kết luận số 507/KL-TU, nhất trí với đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ động cơ, tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả (nếu có) trong thực hiện các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học của Sở Y tế theo quy định.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra thực hiện xác minh, điều tra làm rõ động cơ, tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả (nếu có).

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang xác minh, điều tra, làm rõ. Do đó, Chánh Thanh tra tỉnh không kết luận đối với việc thực hiện 5 gói thầu mua sắm.

Thứ nhất, Gói thầu Mua hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) sàng lọc, phát hiện bệnh nhân Covid-19 được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp hàng hóa.

Thứ 2, Gói thầu Mua bổ sung hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19 được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt chỉ định thầu đơn vị cung cấp hàng hóa.

Thứ 3, Gói thầu Mua hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thứ 4, Gói thầu Mua hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19 đợt 2 năm 2021 được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thứ 5, Gói thầu Mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime PCR) phát hiện bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay không thực hiện được trình tự, thủ tục mua sắm.

Ngoài 5 gói thầu nêu trên, trong việc thực hiện hợp đồng, bàn giao, tiếp nhận tài sản đối với 7 gói thầu còn lại do Sở Y tế thực hiện, Sở Y tế không thông báo kế hoạch và thời gian bàn giao tài sản cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm thuộc về Sở Y tế, cần được nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Hoàng Long