Nhân dân thôn Liên Sơn liên tục tập trung tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, gửi đơn thư lên cấp tỉnh để đấu tranh với hành vi tiêu cực tại dự án cứng hoá đường giao thông thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng.

Tiếp nhận đơn thư tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đối với nội dung tố cáo tiếp của công dân thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, kiến nghị biện pháp giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 297/UBND-TCD giải quyết đơn thư của công dân gửi UBND huyện Yên Dũng.

Văn bản số 297/UBND-TCD nêu rõ: Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, Báo cáo số 09/BC-TTr ngày 21/1/2021 của Thanh tra tỉnh và kết quả cho thấy: Nội dung tố cáo của công dân đã được Chủ tịch UBND xã Lão hộ và Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng kết luận là tố cáo đúng và xác định số tài sản bị thất thoát 404mbê tông làm đường giao thông nông thôn (tương đương gần 400 triệu đồng).

Nguyên nhân thất thoát đã được Chủ tịch UBND xã Lão Hộ và Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng xác định: Quá trình thi công đường bê tông thôn Liên Sơn, Ban Quản lý thôn không lập dự toán công trình cụ thể, không công khai trước nhân dân, việc thi công trước khi có hồ sơ được phê duyệt, thi công xong mới hoàn thiện lập hồ sơ... UBND xã thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng và ký nghiệm thu khối lượng hoàn thành không đúng thực tế ...

UBND tỉnh xác định, tại thời điểm làm đường giao thông ông Phạm Quang Thông (người bị tố cáo) là Bí thư Chi bộ, đồng thời là kế toán ngân sách xã, là người am hiểu về trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng cũng như việc nghiệm thu thanh quyết toán nhưng vẫn để xảy ra vi phạm trên, trong khi kết luận của cả huyện và của xã đều không xác định trách nhiệm cá nhân trong vụ việc này.

Tại Điều 224, Bộ Luật Hình sự năm 1995 "tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" quy định: “1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: ...b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, điều chỉnh dự toán, nghiệm thu công trình sử dụng vốn của Nhà nước trái với quy định của Luật Xây dựng”.

Hành vi vi phạm trong quá trình thi công đường bê tông thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ nói trên, có dấu hiệu của "tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại Điều 224 Bộ Luật Hình sự năm 1995.

Để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và để công dân chấm dứt khiếu kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Dũng để điều tra và xử lý theo quy định. 

Nam Dũng + Hoàng Long