Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết, ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao thực hiện dự án giám nghèo về thông tin.

Mục tiêu là nâng cao năng lực truyền thông, nâng cao kỹ năng viết bài cho các phóng viên, biên tập viên, trong công tác truyền thông các nhiệm vụ chính trị, các thông tin thiết yếu cho xã hội nhất là tới các vùng núi vùng sâu, vùng xa, hải đảo, tới các người dân sinh sống ở các địa bàn còn khó khăn tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị, các diễn giả sẽ trình bày 03 chuyên đề gồm: Một số chính sách hỗ trợ thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc miền núi (do ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc trình bày); Kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc miền núi (do TS Nguyễn Quang Hòa, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày).

Các nội dung thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin gồm: Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyuền thông; Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ thuyên truyền ở các xã biên giới; Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo; Trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo; Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã; Xây dựng phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử; Phát triển các nền tảng công nghệ khác phục vụ giảm nghèo về thông tin; Sản xuất mới tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; Sản xuất mới các xuất bản phẩm cung cấp nội dung thiết yếu; Lựa chọn tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu có giá trị phổ biến lâu dài để chuyển sang định dạng số và phát hành trên không gian mạng; Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử.

leftcenterrightdel

 Ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: Hoàng Nam

Theo ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ đầu tư phát triển, nhưng do xuất phát điểm thấp nên vùng dân tộc thiểu số và miền núi hiện vẫn tồn tại 5 nhất là địa bàn khó khăn nhất; chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất; Kinh tế - xã hội phát triển chậm nhất; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất.

"Thông qua hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn các diễn giả sẽ mang đến nhiều thông tin hữu ích để góp phần tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các phóng viên, biên tập viên để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo về thông tin nói riêng", bà Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.

Hoàng Nam