Công dân tố cáo ông ông Quàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu 4 nội dung.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thụ lý đơn, đồng thời giao Thanh tra tỉnh xác minh, làm rõ.

Nội dung tố cáo thứ nhất: Ngày 3/10/2021, công dân viết đơn khiếu nại hành vi hành chính của UBND huyện Thuận Châu trong việc thu hồi ki ốt của bà Lê Thị Lâm tại chợ thị trấn Thuận Châu không đúng quy định, nhưng đến ngày 25/1/2022 UBND huyện Thuận Châu vẫn làm ngơ không giải quyết và cũng không có văn bản trả lời.

Qua làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo và cá nhân tổ chức có liên quan Thanh tra tỉnh Sơn La xác định UBND huyện Thuận Châu chưa thu hồi ki ốt của bà Lê Thị Lâm do bà Lâm không nhất trí với phương án thu hồi và bồi thường. Đến nay, bà Lê Thị Lâm vẫn đang sử dụng ki ốt, tuy nhiên do dịch bệnh Covid-19 và bà Lâm đang nghỉ bán hàng.

Mặt khác, đơn kiến nghị ghi ngày 3/10/2021 của bà Lê Thị Lâm, UBND huyện Thuận Châu đã giao Thanh tra huyện tham mưu xử lý đơn và đã được Ban Tiếp công dân huyện Thuận Châu trả lời công dân tại Công văn số 122/BTCD ngày 23/11/2021. 

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận nội dung công dân tố cáo là tố cáo sai.

Nội dung tố cáo thứ hai: Công dân tố cáo ông Quàng Văn Dũng không có văn bản trả lời đơn mà để Ban Tiếp công dân huyện trả lời là sai thẩm quyền.

Qua xác minh, ngày 23/11/2021, Ban Tiếp công dân huyện Thuận Châu có Công văn số 122/BTCD trả lời đơn ghi ngày 3/10/2021 của bà Lê Thị Lâm trên cơ sở đề xuất của Thanh tra huyện tại Báo cáo số 168/BC-TTr ngày 17/11/2021; UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện không chỉ đạo việc Ban Tiếp công dân huyện ban hành Công văn số 122/BTCD ngày 23/11/2021.

Căn cứ quy định Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 05/2021 ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh,Thanh tra huyện Thuận Châu đề xuất với Thường trực UBND huyện giao Ban Tiếp công dân huyện ban hành văn bản trả lời cho công dân được biết theo đúng thẩm quyền về phân loại, xử lý đơn và Ban Tiếp công dân ký ban hành Công văn số 122/BTCD ngày 23/11/2021 trả lời kiến nghị của bà Lê Thị Lâm là không đúng thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận nội dung tố cáo thứ hai đối với ông Quàng Văn Dũng là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo thứ ba: Ngày 25/12/2021, công dân có đến đăng ký gặp Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu theo lịch tiếp công dân định kỳ, nhưng ông Quàng Văn Dũng không tiếp công dân và cũng không có văn bản thông báo trả lời.

Ngày 14/12/2021, bà Lê Thị Lâm có đăng ký gặp Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu vào lịch tiếp công dân định kỳ ngày 25/12/2021. Do ngày 25/12/2021 trùng vào ngày thứ 7 nên lịch tiếp công dân được dời đến ngày làm việc tiếp theo (27/12/2021).

Chiều ngày 27/12/2021, bà Lê Thị Lâm đến Trụ sở Tiếp công dân huyện Thuận Châu, được ông Thào A Tủa, Chánh Thanh tra huyện và ông Lưu Văn Tuấn, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện tiếp và làm việc. Trưởng ban Tiếp công dân huyện trả lời nội dung kiến nghị của bà Lâm không có tình tiết mới và 2 ông Thào A Tủa và Lưu Văn Tuấn không báo cáo với Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi tiếp công dân, bà Lâm đề nghị có văn bản thông báo lý do Chủ tịch UBND huyện không tiếp công dân vào ngày tiếp định kỳ, nhưng UBND huyện không có văn bản từ chối tiếp công dân. 

Căn cứ theo quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ điểm c, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân cấp huyện thì nội dung công dân đề nghị được gặp Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu không được Trưởng ban Tiếp công dân huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện là không đúng quy định.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013; căn cứ quy định Điều 4 tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân, thì Trưởng ban Tiếp công dân huyện không báo cáo Chủ tịch UBND huyện có văn bản lý do từ chối tiếp công dân vào ngày tiếp công dân định kỳ 27/12/2021 là sai quy định.         

Như vậy, nội dung tố cáo thứ ba đối với ông Quàng Văn Dũng là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo thứ tư: Công dân nhiều lần có đơn đề nghị xem xét sửa chữa ki ốt tại chợ thị trấn Thuận Châu nhưng ông Quàng Văn Dũng không giải quyết, không chỉ đạo cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Qua xác minh, UBND huyện Thuận Châu đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng và làm việc trực tiếp với bà Lê Thị Lâm 2 lần (ngày 6/8/2021 và ngày 30/8/2021).

Từ sau khi có buổi làm việc ngày 30/8/2021 đến nay bà Lâm không có gửi UBND huyện đề nghị xem xét sửa chữa ki ốt với lý do đang có đơn tố cáo Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kết luận, nội dung tố cáo thứ tư đối với ông Quàng Văn Dũng là tố cáo sai.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu ông Quàng Văn Dũng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo do chưa kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra huyện và Ban tiếp Công dân huyện, dẫn đến việc Ban Tiếp công dân huyện ký văn bản trả lời đơn kiến nghị ghi ngày 3/10/2021 của công dân sai thẩm quyền. Chưa kiểm tra, giám sát các nội dung công dân đến kiến nghị phản ánh đăng ký tiếp công dân, tại ngày tiếp công dân định kỳ 27/12/2021.

Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm đối ông Thào A Tủa, Chánh Thanh tra huyện và ông Lưu Văn Tuấn, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện…

Chỉ đạo giải quyết, trả lời đơn kiến nghị ghi ngày 3/10/2021 của bà Lê Thị Lâm theo đúng thẩm quyền.

Trần Kiên