Bà Lê Thị Hồng đề nghị giao đất tái định cư cho gia đình tương ứng với diện tích đất bị thu hồi do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 30/9/2022, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7509/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hồng ở tổ 02, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, với nội dung: “Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của bà Lê Thị Hồng”.

Không đồng ý kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, bà Lê Thị Hồng gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và rà soát hồ sơ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 46/UBND-TD ngày 05/01/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với bà Lê Thị Hồng vào ngày 10/02/2023.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với bà Lê Thị Hồng Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 02/TTT-P3 ngày 03/01/2023, theo đó: Không công nhận nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hồng. Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 7509/QĐ-UBND ngày 30/9/2022  của Chủ tịch UBND  thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu  nại lần đầu đối với bà Hồng là đúng quy định pháp luật.

Hộ bà Lê Thị Hồng không thống nhất kết quả đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, đối chiếu với các quy định của pháp luật, kết quả đối thoại, lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận việc bà Lê Thị Hồng yêu cầu bồi thường theo loại đất ở đối với diện tích 102,7m2 đất là không có cơ sở để xem xét, giải quyết vì: Nguồn gốc nhà và đất của hộ bà Lê Thị Hồng do nhận sang nhượng của hộ ông Phạm Văn Triện với diện tích 102,7m2 (theo số liệu hồ sơ bồi thường). Thời điểm bà Lê Thị Hồng nhận sang nhượng là năm 2000 bằng Giấy tờ viết  tay (không được sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); nhà ở xây dựng trên đất vườn sau năm 1997 đến trước ngày 01/7/2004.

Căn cứ nguồn  gốc đất và thời điểm hình thành nhà ở thì diện tích đất thu hồi 102,7m2 của hộ bà Hồng chỉ được Nhà nước công nhận diện tích đất ở theo hạn mức giao đất ở. Hạn mức giao đất ở được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh: “Đối với các phường nội thành, thành phố Quy Nhơn diện tích không quá 80m2”, cụ thể phường Lê Hồng Phong được công nhận hạn mức giao đất ở là 80m2. Như vậy, trong tổng diện đất thu hồi 102,7m2 của hộ bà Hồng, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã tính toán bồi thường diện tích đất ở theo hạn mức giao đất ở là 80m2; phần diện tích còn lại 22,7m2 ngoài hạn mức giao đất ở được tính theo giá đất vườn là đúng theo quy định của pháp luật.

Việc bà Lê Thị Hồng yêu cầu bồi thường theo đơn giá 7.000.000đ/m2, vì lối đi vào nhà bà có chiều ngang 5m là không có cơ sở để xem xét, giải quyết vì: Theo xác nhận của UBND phường Lê Hồng Phong thì lối đi vào nhà bà Hồng có chiều ngang nhỏ hơn 2m; đồng thời, đây là Hẻm của đường Hẻm ra đường Tịnh xá Bửu Minh. Do đó, hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã tính bồi thường giá đất ở hẻm rộng dưới 2m là đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 7509/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hồng là đúng quy định.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, ngày 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 7509/QĐ- UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với bà Lê Thị Hồng.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức công bố và giao Quyết định này đến hộ bà Lê Thị Hồng trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày ban hành quyết định) để thi hành.

Phạm Thanh