Khiếu nại sai

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Lê Xuân Tú, trú xóm 3, xã Nghi Liên, TP Vinh (nay là xóm Hồng Liên, xã Nghi Liên) đứng đơn cùng bà Lê Thị Vinh, Lê Thị Vân, KN UBND TP Vinh xác định diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi và được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư tại xóm 5, xóm 18A, xã Nghi Liên (đợt 1) đối với gia đình không đúng diện tích thực tế đang sử dụng. Cụ thể, tại thời điểm thu hồi đất thực hiện dự án, gia đình ông Tú đang sản xuất gần 3 sào đất nông nghiệp tại khu vực thu hồi, nhưng UBND TP Vinh chỉ thu hồi và bồi thường, hỗ trợ... 154,4m2.

Liên quan dự án này, trước đó, ngày 31/12/2014, UBND TP Vinh có Quyết định 9487/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư xóm 5, xóm 18A, xã Nghi Liên (giai đoạn 1).

Tiếp đó, ngày 29/1/2016, UBND TP Vinh có Quyết định 725/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (giai đoạn 2) và Quyết định 726/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, GPMB thực hiện dự án, giai đoạn 2.

Ngày 7/12/2015, Chủ tịch UBND TP Vinh lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hoài An đã ban hành Quyết đinh 12967 về việc giải quyết lần đầu đối với KN của công dân. Tại văn bản này đã kết luận KN sai.

Không nhất trí với kết quả giải quyết này của Chủ tịch UBND TP Vinh và Quyết định 726 của UBND TP Vinh, ông Lê Xuân Tú có đơn KN gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

leftcenterrightdel
Sau khi các cơ quan, ban, ngành Trung ương nhận và có phiếu chuyển đơn, UBND tỉnh Nghệ An có báo cáo trả lời. Ảnh: XT 

Ngày 8/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1499/QĐ-UBND.KT về việc giải quyết KN lần 2 của công dân.

Tại quyết định này nêu rõ, việc ông Tú KN Quyết định 9487 và Quyết định 2518 của UBND TP Vinh, trong đó không bồi thường về đất cho hộ gia đình ông Tú đối với diện tích 788m2 (mới bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với diện tích 464,8m2 đất) là KN sai.

Lý giải cho kết luận này, UBND tỉnh cho rằng, phần diện tích 788m2 tại thửa đất 18, tờ bản đồ 12 (bản đồ địa chính trích đo) là đất công ích (không phải là diện tích đất được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định), nên không đủ điều kiện để bồi thường về đất mà chỉ được UBND TP Vinh bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 76 Luật Đất đai 2013, Điều 3 Nghị định 47/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Điều 26 theo Quyết định 54/2014 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tại thời điểm ông Tú KN (đầu năm 2015), UBND TP Vinh mới chỉ thu hồi đất đợt 1 đối với diện tích 464,8m2 trên tổng số 788m2 tại Quyết định 9487 ngày 31/12/2014, nên chỉ bồi thường chi phí đầu tư vào đất đối với diện tích 464,8m2 đất cho ông Tú. Phần diện tích còn lại là 323,2m2 đã được UBND TP Vinh thu hồi tại Quyết định 725/2016 và đã được UBND TP Vinh phê duyệt phương án bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và cây cối hoa màu cho hộ ông Tú tại Quyết định 726/2016.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, việc Chủ tịch UBND TP Vinh đã kết luận, giải quyết việc ông Lê Xuân Tú đề nghị được bồi thường về đất đối với diện tích 788m2 tại Quyết định 12967/2015 về việc giải quyết lần đầu đối với KN của ông Tú, là đúng quy định của pháp luật.

Sau rà soát, khẳng định giải quyết đúng thẩm quyền, khách quan

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 1499/2016 về việc giải quyết KN lần 2, ông Tú không thực hiện quyền khởi kiện hành chính ra TAND tỉnh mà liên tục có đơn gửi nhiều cơ quan, bộ, ngành Trung ương cũng như các cơ quan liên quan tỉnh Nghệ An.

Ngày 21/3/2020, UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND TP Vinh kiểm tra, rà soát một số nội dung làm cơ sở để xử lý các đơn của ông Tú, do các cơ quan, đơn vị chuyển đến.

Phúc đáp chỉ đạo này, trong các ngày 1/4/2020, 27/5/2020 và 5/6/2020, UBND TP Vinh đã có Văn bản số 1585, Văn bản số 120, Văn bản số 132 báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện bồi thường, GPMB và giải quyết đơn của ông Lê Xuân Tú. Trong đó khẳng định các nội dung KN của công dân đã được Chủ tịch UBND TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết KN theo thẩm quyền. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Phiếu chuyển đơn từ các cơ quan Trung ương liên quan đến tố cáo Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú. Ảnh: XT 

Các văn bản báo cáo rà soát đều khẳng định, việc ông Lê Xuân Tú yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất đối với diện tích 1.300m2 tại xứ đồng Gáo, xã Nghi Liên, là không có căn cứ pháp luật để thực hiện. Đối với diện tích đất công ích thu hồi ở giai đoạn 1 là 464,8m2, hiện nay, UBND TP Vinh đang duyệt bổ sung chi phí đầu tư vào đất theo kết luận giải quyết KN của UBND TP Vinh tại Quyết định 12967/2015.

Sau nhiều lần nhận được phiếu chuyển đơn của các cơ quan Trung ương gửi về đề nghị giải quyết theo quy định thẩm quyền, mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có báo cáo giải quyết sau khi xem xét các nội dung.

Tại Văn bản 2874/UBND-BTD ngày 22/4/2022 về việc báo cáo, thông tin việc xử lý đơn của ông Lê Xuân Tú, thay mặt UBND tỉnh, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định, vụ việc KN này đã được Chủ tịch UBND TP Vinh giải quyết lần 1 tại Quyết định 12967/2015 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết KN lần 2 tại Quyết định 1499/2016 theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi giải quyết KN lần 2, do công dân liên tục có đơn gửi các cấp, ngành nên UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND TP Vinh tiến hành kiểm tra, rà soát và xem xét lại đầy đủ các nội dung công dân còn KN. Kết quả khẳng định việc giải quyết KN của ông Lê Xuân Tú đã đảm bảo đúng thẩm quyền, đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật.

Đối với các nội dung tố cáo khác liên quan đến vi phạm của ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP Vinh (thời điểm tố cáo khi ông này là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an TP Vinh): Do đơn của công dân đã đề gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng nội dung tố cáo cụ thể, căn cứ khoản 3, Điều 24 Luật Tố cáo 2018, UBND tỉnh Nghệ An không thuộc trách nhiệm xử lý nội dung tố cáo này(Trích Văn bản 2874/UBND-BTD)

Xuân Thống