Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 20/3/2023, đã có văn bản trả lời, nêu rõ: Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sang đã được Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh giải quyết tại Thông báo số 329/TB-UBND ngày 22/8/2022 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

Lý do: Nội dung khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần hai (Quyết định số 159/QĐ-UBND-NĐ ngày 18/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bồi, ngụ phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tuy nhiên, ông không đồng ý và tiếp tục khiếu nại.

Qua kiểm tra, rà soát của các ngành chức năng, căn cứ khoản 7 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định các khiếu nại không được thụ lý giải quyết: “Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai” thì trường hợp khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sang không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định.

 

Thanh Lương