Công dân tố cáo UBND huyện Tân Yên lấy đất của 6 hộ gia đình, cá nhân tại tổ dân phố Phúc Thành, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên khi mở rộng đường và hành lang đường tỉnh 287 (nay là đường tỉnh 294) nhưng không có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.

Theo tố cáo của công dân, các hộ gia đình, cá nhân bị lấy đất như sau: (1) lấy đất của ông Lương Phúc Hảo tại thửa số 258, tờ bản đồ số 9, diện tích 486,5m2; (2) lấy đất của hộ ông Đỗ Quốc Hải tại thửa số 260, tờ bản đồ số 9, diện tích 195m2, loại đất thổ cư; (3) lấy đất của hộ bà Trần Thị Tý tại thửa số 117, tờ bản đồ số 13, diện tích 720m2, loại đất thổ cư; (4) lấy đất của hộ ông Nguyễn Văn Dũng tại thửa số 248a+249c, tờ bản đồ số 9, diện tích 188,2m2; (5) lấy đất của hộ ông Vũ Văn Trường tại thửa số 59, tờ bản đồ số 32, diện tích 170m2, loại đất ở; (6) lấy đất của hộ ông Nguyễn Văn Thắng tại thửa số 259, tờ bản đồ số 9, diện tích 196,9m2, loại đất ở.

Được biết, Thanh tra tỉnh Bắc Giang có Báo cáo số 257/BC-TTr ngày 31/8/2023 về kết quả xác minh nội dung tố cáo, gửi UBND tỉnh Bắc Giang. Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh, các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã kết luận nội dung tố cáo của công dân.

Qua xác minh cho thấy, năm 2021, UBND thị trấn Nhã Nam đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 1/7/2021 về việc xây dựng kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn thị trấn Nhã Nam.

Sau khi thực hiện thống kê, kiểm đếm công trình, tài sản, cây cối, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, UBND thị trấn Nhã Nam ban hành các thông báo về việc di chuyển cây xanh, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, các công trình trên đất thực hiện mở rộng đường tỉnh 294 trên địa bàn thị trấn Nhã Nam.

Sau khi tuyên truyền, UBND thị trấn Nhã Nam đã tổ chức giải tỏa theo quy định, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Hồ sơ giải phóng mặt bằng thể hiện, UBND huyện Tân Yên không ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại tổ dân phố Phúc Thành, thị trấn Nhã Nam đối với các thửa đất trên do dự án không lấy vào đến các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân.

UBND tỉnh nhận xét, năm 2021- 2022, UBND huyện Tân Yên giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Đường nối QL.37-QL.17-Võ Nhai (Thái Nguyên) - tuyến nhánh nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 294. Dự án có đoạn đường và hành lang đường giáp thửa đất của các hộ gia đình ông, bà Lương Phúc Hảo, Đỗ Quốc Hải, Trần Thị Tý, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Văn Trường, Nguyễn Văn Thắng ở tổ dân phố Phúc Thành, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Tuy nhiên, thiết kế của dự án và thực tế thi công công trình không lấy đến đất của các hộ gia đình, cá nhân nêu trên, nên UBND huyện Tân Yên không thực hiện thủ tục về thu hồi đất như ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ... đối với các thửa đất này.

Căn cứ kết quả xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kết luận nội dung tố cáo UBND huyện Tân Yên lấy đất của 6 hộ gia đình, cá nhân tại tổ dân phố Phúc Thành, khi mở rộng đường và hành lang đường tỉnh 287 (nay là đường tỉnh 294) nhưng không có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, là tố cáo sai.

Hoàng Long