Trong thời gian (từ 10/4 đến 10/5/2024), các sở, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiến độ, lộ trình giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiếp các công dân đề nghị giải quyết 10 vụ việc ở các địa phương, gồm: Xã Thuần Thiện và thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc); xã Hương Vĩnh, Hà Linh và Hương Lâm (huyện Hương Khê); 2 công dân xã Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh); xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) và xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ).

Qua nghe kiến nghị của các công dân và ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, theo thẩm quyền, tập trung giải quyết dứt điểm và phải có lộ trình cụ thể, trả lời sớm cho công dân, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định; phải tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân, duy trì tiếp công dân định kỳ, giải quyết dứt điểm các vụ việc theo thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng thông tin, trong thời gian trên với các vụ việc được giao theo dõi, đôn đốc đã giao tại các phiên tiếp công dân định kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có báo cáo, trả lời công dân 7 vụ việc, còn 4 vụ việc có báo cáo tiến độ, chưa giải quyết xong, đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Châu Yên