Đơn của ông Trần Minh có nội dung khiếu nại Quyết định số 8161/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết đơn khiếu nại đối với ông do ảnh hưởng dự án mở rộng tuyến đường đi từ Đồn Biên phòng đến thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn (đợt 2).

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Minh, căn cứ các quy định của pháp luật về khiếu nại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy đơn khiếu nại của ông Trần Minh đủ điều kiện thụ lý.

 

Huyền Anh