Phó Chánh Thanh tra thành phố Vũ Anh Thư cho biết, mục tiêu quy hoạch phát triển Hải Phòng đến năm 2050 bám sát mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng với kỳ vọng đến năm 2030, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045, trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Cùng với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng dự kiến sẽ tập trung xây dựng khu thương mại tự do và xây dựng quần thể du lịch biển Hải Phòng liên kết với các tỉnh vùng Duyên hải Đông Bắc.

Trong quá trình phát triển trên, yêu cầu đối với công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án là rất lớn. Vì vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ, vai trò chính trị rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, số lượng công dân đăng ký được tiếp, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ.

Nội dung khiếu nại của công dân phần lớn liên quan tới việc thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, việc thực hiện chính sách xã hội.

Nội dung tố cáo chủ yếu tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính ngân sách...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại theo quy định, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở đã được thủ trưởng các đơn vị quan tâm.

Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị ổn định, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hạn chế tình trạng tập trung đông người, phức tạp, gửi đơn khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm; một số đơn vị, lãnh đạo chưa thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại chưa được chú trọng; việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo cơ bản đảm bảo, nhưng chưa dứt điểm, kịp thời, một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của thành phố nhưng triển khai chậm, hiệu quả chưa cao.

Đội ngũ cán bộ có nghiệp vụ, chuyên môn về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi còn thiếu, chất lượng còn hạn chế. Một số vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài tại một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm.

Để công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Thanh tra, trong đó tập trung các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đến nay, thành phố Hải Phòng đã ban hành 125 văn bản chỉ đạo về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Trong đó, chỉ rõ các sở, ngành, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn ngành Thanh tra đã tổ chức 16 lớp tập huấn về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 1.872 cán bộ tại các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn. Theo đó, cán bộ các đơn vị hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác tiếp công dân; thủ trưởng các đơn vị nhận thức rõ ràng về trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ngay tại cơ sở, tránh đơn thư vượt cấp, nhằm ổn định an ninh trật tự địa phương.

Ngoài ra, các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị trên địa bàn thành phố còn triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản trên cổng thông tin điện tử thành phần của đơn vị để người dân dễ tiếp cận, tra cứu thông tin nghiên cứu, nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Kim Thành