UBND thành phố vừa ban hành Kết luận số 83/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân đối với Sở Văn hoá và Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Công dân tố cáo bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao không giải quyết đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; tố cáo Sở Văn hoá và Thể thao không bảo vệ và giữ bí mật, làm lộ danh tính người tố cáo.

Công dân có 4 đơn tố cáo gửi các cơ quan Nhà nước, gồm các đơn ngày 6/4/2017, 22/1/2018, 9/4/2019, 2/3/2020.

Theo nội dung đơn ngày 6/4/2017 và ngày 22/1/2018, công dân tố cáo Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao. Nội dung tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao theo quy định tại Luật Tố cáo.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao không giải quyết đơn tố cáo của công dân mà chuyển đơn đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể theo giải quyết, là không đúng quy định của Luật Tố cáo, đồng thời làm lộ bí mật thông tin cá nhân của người tố cáo. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Khi nhận được đơn tố cáo của công dân, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao không giao cho bà Trần Thị Vân Anh (phó giám đốc) giải quyết đơn tố cáo của công dân, mà chuyển đơn và giao cho trung tâm giải quyết. Do đó, công dân tố cáo bà Trần Thị Vân Anh không giải quyết đơn của công dân, là tố cáo sai.

Về nội dung đơn ngày 9/4/2019 và ngày 2/3/2020, công dân tố cáo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao làm giả hồ sơ các vận động viên, huấn luyện viên bộ môn thể thao khuyết tật để rút tiền ngân sách Nhà nước. Sở Văn hoá và Thể thao không giải quyết đơn tố cáo của công dân là không đúng quy định.

Qua xác minh, cho thấy công dân tố cáo sai phạm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao theo quy định của Luật Tố cáo. Tuy nhiên, Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao đã tham mưu cho lãnh đạo sở ký Văn bản số 1010/SVHTT-TTr ngày 27/4/2020 chuyển đơn và giao Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (là người bị tố cáo) giải quyết đơn, là không đúng thẩm quyền và làm lộ danh tính người tố cáo.

Từ đó, việc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao ban hành Kết luận số 294/KL-TTHLTĐTDTT ngày 30/3/2020 kết luận nội dung tố cáo của công dân, là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Tố cáo.

UBND thành phố Hà Nội kết luận, công dân tố cáo bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao không giải quyết đơn tố cáo của công dân liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, là sai. Tố cáo Sở Văn hoá và Thể thao không giải quyết các đơn tố cáo ngày 9/4/2019 và ngày 2/3/2020, không bảo vệ và giữ bí mật, làm lộ danh tính người tố cáo, là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao (bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc, người ký văn bản) chịu trách nhiệm trong việc ký Văn bản số 1010/SVHTT ngày 27/4/2020, và ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao chịu trách nhiệm liên đới trong việc lãnh đạo, điều hành hoạt động của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội.

Hoàng Long