Thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (phần 2 tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân); hộ bà Trần Thị Xuyên có nhà bị ảnh hưởng.

Ngày 13/5/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã kiểm kê nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng của hộ bà Trần Thị Xuyên, theo biên bản kiểm kê thể hiện tổng diện tích nhà và mái hiên là 45,38m2, trong đó: Nhà 1 tầng mái lợp tole, trần thạch cao, tường xây gạch sơn vôi có bả matit, nền lát gạch ceramic, có điện nước, diện tích là 43m2. Mái hiên lợp tole nền lát gạch ceramic, diện tích 2,38m2.

Ngày 03/3/2022, UBND phường Nhơn Bình có Văn bản số 37/UBND-ĐC về việc xác nhận nguồn gốc đất cho một số hộ dân, trong đó có hộ bà Xuyên được UBND phường xác nhận với nội dung như sau: Hộ bà Trần Xuyên: Bà Vy Thị Phương nhận chuyển nhượng đất vào năm 2016 và tặng cho bà Trần Thị Xuyên một phần diện tích đất bằng giấy viết tay xây dựng nhà ở và sử dụng đến nay, hiện không tranh chấp. Không bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Trên cơ sở kết quả xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Nhơn Bình tại Văn bản số 37/UBND-ĐC ngày 03/3/2022, Hội đồng Bồi thường nhận thấy việc bà Vy Thị Phương (mẹ bà Trần Thị Xuyên) nhận chuyển nhượng đất vào năm 2016 và tặng cho bà Trần Thị Xuyên một phần diện tích đất bằng giấy viết tay là không đúng theo quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013. 

Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã sáp nhập hồ sơ bồi thường của hộ bà Trần Thị Xuyên vào hồ sơ bồi thường của hộ bà Trần Thị Đào (chết) con Ung Thị Diên đại diện kê khai được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phê duyệt giá trị bồi thường tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 14/4/2022, cụ thể: Hộ bà Trần Thị Xuyên không được bồi thường về tài sản nhà cửa, vật kiến trúc do xây dựng nhà sau ngày 01/7/2014; về đất, đã bồi thường đất ở (diện tích 150m2) cho hộ bà Trần Thị Đào (chết) con Ung Thị Diên đại diện kê khai.

Đối với phần diện tích đất vườn đã được UBND thành phố Quy Nhơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01698 QSDĐ/697/QĐ-UB ngày 09/7/1999 cho hộ ông Nguyễn Văn Mẫn không được bồi thường, hỗ trợ, vì hết thời hạn sử dụng đất, ngày 17/10/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Quy Nhơn đã ghi rõ không gia hạn do sử dụng sai mục đích.

Không đồng ý với kết quả tính toán bồi thường, hộ bà Trần Thị Xuyên có đơn đề nghị xem xét tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thỏa đáng cho hộ gia đình để ổn định cuộc sống.

Ngày 04/7/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có Văn bản số 380/TTPTQĐ-GPMB về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Xuyên: Việc yêu cầu xem xét, tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là không có cơ sở giải quyết.

Ngày 08/9/2022, UBND phường Nhơn Bình có Văn bản số 280/UBND-ĐC về việc xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà, nội dung xác nhận như trước đây, không có tình tiết mới. Đồng thời cùng ngày 08/9/2022, Công an phường Nhơn Bình có Văn bản số 124/CV-CAP xác nhận hộ bà Trần Thị Xuyên thực tế cư trú từ năm 2017 đến nay, tại tổ 40, khu phố 5, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.
Bà Trần Thị Xuyên là con gái của ông Trần Văn Chính - bà Vy Thị Phương.

Hộ bà Trần Thị Xuyên được Chủ tịch UBND tỉnh xét thống nhất giao 01 lô đất ở theo diện lô phụ trong hộ ông Trần Văn Chính tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 16/4/2018. Theo đó lô đất được giao có diện tích 59,5m2, tại khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, do ảnh hưởng dự án Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore. 

Ngày 17/4/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã lập biên bản giao đất, hộ bà Trần Thị Xuyên đã ký biên bản nhận đất.

Không đồng ý với nội dung trả lời của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, bà Trần Thị Xuyên có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kết luận số 287/TB- UBND ngày 21/10/2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ bà Trần Thị Xuyên vào ngày 03/11/2022.

Kết quả, bà Vy Thị Phương nhận chuyển nhận nhượng đất của ông Nguyễn Văn Sáng bằng giấy viết tay vào năm 2016, chưa được cơ quan chức năng xác nhận, bà Phương cho một phần đất cho con gái là bà Trần Thị Xuyên xây dựng nhà trên thửa đất vườn vào năm 2016 là vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ Điểm c Khoản 4 Điều 25 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh thì nhà cửa, vật kiến trúc của bà Trần Thị Xuyên xây dựng sau ngày 01/7/2014 nên không được hỗ trợ, hộ phải tự tháo dỡ.

Việc bà Trần Thị Xuyên có đơn khiếu nại yêu cầu xác minh nguồn gốc đất để xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ nhà cửa vật kiến trúc và cấp đất tái định cư cho gia đình bà là không có cơ sở giải quyết.
Hộ bà Trần Thị Xuyên không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, kết quả đối thoại; đối chiếu với các quy định của pháp luật, lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận: Không công nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Xuyên ở tổ 40, khu vực 5, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, yêu cầu xác minh lại nguồn gốc và quá trình sử dụng đất và xây dựng nhà để xem xét bồi thường, hỗ trợ nhà cửa vật kiến trúc và cấp đất tái định cư cho gia đình, do ảnh hưởng dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc - phần 2 (phần tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân) phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đã công nhận và giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Trần Thị Đào (chết), con Ung Thị Diên ở tổ 40, khu vực 5, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn đại diện kê khai, do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới khu vực Chợ Góc - phần 2 (phần tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân) phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

 
Huyền Anh