Công dân tố cáo nhiều nội dung đối ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm.

Trong đó có nội dung công dân tố cáo ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm trong việc bán đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại xã Kim Lan: Các vị trí đất mà UBND xã Kim Lan đưa ra đấu giá đất có vị trí đều nằm cạnh đường giao thông và phải phá dỡ nhà văn hóa, sân thể dục thể thao, là trái quy định tại Điều 3 Quyết định số 04 ngày 24/2/2017 của UBND thành phố ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân xã Kim Lan vẫn không biết đã bán được bao nhiêu m2 đất, số tiền thu được là bao nhiêu và sử dụng số tiền bán đất vào mục đích gì.

Theo hồ sơ quản lý đất đai của UBND xã Kim Lan thì 17 ô đất tại các thôn (1, 3, 4, 6, 7, 8) mà UBND huyện Gia Lâm tổ chức bán đấu giá trong giai đoạn năm 2018 - 2019 có: 2 ô đất là nhà văn hóa cũ của thôn 6 và thôn 7 không sử dụng, đã xuống cấp; 15 ô đất là đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư, chưa sử dụng do UBND xã Kim Lan quản lý; các ô đất không tiếp giáp với đường phố có tên, được UBND huyện phê duyệt quy hoạch là đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở.

Năm 2017, HĐND thành phố và UBND thành phố có các văn bản phê duyệt kế hoạch sử dụng 17 ô đất trên cho UBND huyện Gia Lâm đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND huyện Gia Lâm đã thực hiện đầy đủ các bước để đấu giá quyền sử đất các ô đất trên theo đúng quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND thành phố (như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết 1/500, thuê đơn vị có chức năng về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...), không vi phạm quy định tại Điều 3 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND thành phố.

UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức đấu giá với diện tích là 6.780,32m2. Tổng số tiền trúng đấu giá thu về ngân sách huyện Gia Lâm là 59.870.152.000 đồng.

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, UBND huyện Gia Lâm là chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng về lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã Kim Lan để phục vụ nhân dân xã Kim Lan, với tổng mức đầu tư của các dự án là 172,9 tỷ đồng bằng nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất thuộc ngân sách huyện Gia Lâm.

Việc thu và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Lan được UBND huyện Gia Lâm thực hiện đúng quy định.

Các vị trí đất trên địa bàn xã Kim Lan, được UBND huyện Gia Lâm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn năm 2017 - 2020 đều nằm trong quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của UBND xã Kim Lan, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND xã Kim Lan được HĐND xã Kim Lan phê duyệt hàng năm.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Kim Lan do UBND huyện Gia Lâm tổ chức thực hiện là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc ngân sách huyện Gia Lâm, UBND huyện Gia Lâm đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm... trên địa bàn xã Kim Lan để phục vụ và nâng cao đời sống cho nhân dân xã Kim Lan.

Do vậy, UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo nêu trên là sai. 

Hoàng Long